W polskim biznesie wcale nie jest trudno trafić na nierzetelnego kontrahenta. Jeśli…

Czytaj dalej

Bycie przedsiębiorcą wymaga podejmowania kluczowych decyzji dla swojego biznesu. Z jednej strony…

Czytaj dalej

faktoring

60 – tyle dni czeka ponad połowa polskich firm na zapłatę od…

Czytaj dalej

split payment a faktoring

Split payment wejdzie w życie już 1 lipca. Jest to mechanizm podzielnej…

Czytaj dalej

split payment faktoring

Rząd szuka nieustannie nowych pomysłów na walkę z nadużyciami VAT. Jednym z…

Czytaj dalej

faktoring prywatny nie sprawdza baz

Będąc w bazach BIK, BIG Infomonitor, BIG KRD, ERIF udając się do…

Czytaj dalej

Zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu bankowi (firmie faktoringowej) zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów (finansowania). Oprócz zdolności kredytowej którą firma musi się wykazać zgodnie z metodologią przyjętą przez bank (faktora) instytucja która udziela finansowania musi mieć zabezpieczenie prawne które w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających przez podmiot spłaty zobowiązania umożliwiłyby bankowi (faktorowi) odzyskanie środków finansowych. Oczywiście najlepsza forma zabezpieczeń jest zabezpieczenie rzeczowe jak blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka czy zastaw. Obok zabezpieczeń rzeczowych występują także zabezpieczenia osobiste. Skuteczność zabezpieczenia osobistego jest uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej poręczyciela/gwaranta, wystawcy weksla, osoby przystępującej do długu. Niektóre banki jako form zabezpieczenia przyjmują przelew cesji wierzytelności. Przelew (cesja) wierzytelności to jeden z kilku możliwych sposobów osobistego zabezpieczenia kredytu. Źródłem tego zabezpieczenia jest umowa cesji wierzytelności, na mocy której kredytobiorca lub osoba trzecia przenosi na bank swoje wierzytelności konkretnie oznaczone lub przyszłe. Wierzytelności przyszłe wynikające z umowy cesji powinny być określone w umowie w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Bank na etapie weryfikacji sprawdza czy cedowana wierzytelność istnieje, jakie są realne możliwości jej spłaty, bądź wyegzekwowania. W umowie nie może być wyłączona możliwość przeniesienia wierzytelności bez zgody dłużnika. Bank upewni się także czy termin płatności wierzytelności nie przypada przed terminem spłaty kredytu. Dłużnik z tytułu cedowanej wierzytelności powinien zostać powiadomiony przez jej cedanta (zazwyczaj jest to kredytobiorca) o przelewie, jak również zobowiązany do przekazania należności z przeniesionej wierzytelności na rzecz banku. Dłużnik powinien w takiej sytuacji potwierdzić w formie pisemnej wyrazić zgodę na cesje wierzytelności.

Zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu bankowi (firmie faktoringowej) zwrotu należności z tytułu…

Czytaj dalej

Jak pokazuje rzeczywistość duże dyskonty handlowe wymagają coraz dłuższych terminów płatności. Nie…

Czytaj dalej

faktoring cichy

Faktoring cichy (faktoring bez cesji) lub też inaczej nazywany faktoring tajny to…

Czytaj dalej

jak zweryfikować wypłacalność kontrahenta

Windykacja bywa kosztowna i nie zawsze jest skuteczna. Dlatego lepiej zapobiegać niż…

Czytaj dalej

faktoring międzynarodowy

Polskie firmy coraz lepiej radzą sobie na międzynarodowym rynku i coraz łatwiej…

Czytaj dalej

co to jest big

Często zdarza się, że wnioskując o kredyt w banku bądź chcąc zaciągnąć…

Czytaj dalej

faktoring dla małych firm

W Polsce działa prawie 2 mln podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość…

Czytaj dalej

kredyt pod kontrakt pożyczka u faktora

Wygrałeś przetarg i zastanawiasz się jak sfinansować jego realizacje? Nie wiesz czy…

Czytaj dalej

faktoring cichy

Realizacja kontraktu JST to okres wzmożonego zapotrzebowania na kapitał. Często jednostka dla…

Czytaj dalej

faktoring bankowy czy faktoring pozabankowy

Polscy przedsiębiorcy doceniają coraz bardziej z roku na rok faktoring. W ostatnich…

Czytaj dalej

Faktoring w jakich branżach

Faktoring sprawdza się tak naprawdę w każdej branży, również w przypadku małych…

Czytaj dalej

jak księgować faktoring

Faktoring to coraz popularniejszy sposób finansowania przedsiębiorstw. Dzięki niemu można szybko pozyskać…

Czytaj dalej

faktoring w banku

Tak naprawdę każdy przedsiębiorca może trafić na nierzetelnego kontrahenta, który będzie spóźniał…

Czytaj dalej

faktoring w banku

Faktoring to idealne rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych firm. Dzięki…

Czytaj dalej

faktoring windykacja

Przedsiębiorcy często mylą faktoring z windykacją, sądząc, że ta pierwsza jest dobrym…

Czytaj dalej

faktoring fakty

Faktoring to termin, który pojawia się coraz częściej w biznesowej prasie, w…

Czytaj dalej

co to faktoring

Faktoring – co to jest? Kiedy faktoring może okazać się doskonałym rozwiązaniem…

Czytaj dalej

23/23