Przedsiębiorcy poszukujący źródeł finansowania swojego biznesu mają kilka możliwości do wyboru. Albo poszukać inwestora, który wprowadzi kapitał do firmy (bardzo trudne), albo skorzystać z kredytu obrotowego (trudne), albo finansować się pieniędzmi pozyskanymi z faktoringu (łatwe).

Poszukiwanie inwestora to bardzo trudne zadanie jeśli nie działamy w innowacyjnym biznesie z perspektywami dużych zarobków, z kolei aby uzyskać kredyt obrotowy musimy spełnić kilka warunków. W tym przypadku na pierwszym planie jest zdolność kredytowa – jeśli jej nie mamy, możemy zapomnieć o kredycie. Jeżeli jednak mamy zdolność kredytową, ale nasza firma działa krócej niż 2 lata – możemy zapomnieć o kredycie. W szczególnych przypadkach – jeśli nasza firma ma powyżej 2ch lat oraz dobrą zdolność kredytową, bank może wymagać zabezpieczenia kredytu – jeśli nie mamy czym go zabezpieczyć – możemy zapomnieć o kredycie. Tu swoje miejsce odnajduje faktoring, który może być najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z brakiem kapitału.

Wymagania faktorów

Firmy faktoringowe, których będziemy nazywać dalej faktorami, nie stawiają swoim klientom szczególnych wymagań. W porównaniu do kredytu – pod uwagę nie jest brana zdolność czy historia kredytowa, ani czas prowadzenia działalności gospodarczej. Faktorzy swoje zabezpieczenia opierają na należnościach wynikających z wystawionych faktur i badają wiarygodność płatniczą naszych kontrahentów, czyli jakie są szanse na to, czy nasz kontrahent zapłaci w ustalonym terminie należność za nasz towar, lub wykonaną usługę.

Najważniejszy warunek jaki stawia faktor klientowi jest to, aby klient sprzedawał i wystawiał faktury z odroczonym terminem płatności. Po przebadaniu odbiorców – może wybrać tych, których należności będzie finansował, albo, co u niektórych faktorów jest wymagane – przekazanie całego obrotu firmy do faktoringu.

Faktoring oparty o informacji

Aby uzyskać faktoring trzeba przekazać faktorowi informacje o tym jaką działalność prowadzimy, informację o sytuacji finansowej firmy, oraz wskazać swoich odbiorców i udokumentować historię współpracy z nimi. Firma faktoringowa zbada terminowość wywiązywania się kontrahentów ze swoich zobowiązań oraz strukturę należności i zobowiązań firmy. Aby skorzystać z klasycznego faktoringu (faktoring niepełny), trzeba również poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów i uzyskać od nich zgodę na cesję wierzytelności.

Warto wiedzieć, że faktorzy mają różne metody obliczania ryzyka i różne wymogi stawiane klientom. W przypadku w którym jeden faktor odmówi udzielenia faktoringu – kolejny może spojrzeć na sytuację i „przeliczyć” ją w inny, korzystniejszy dla nas sposób, dlatego jeśli zdecydujemy się na faktoring – warto zgłosić się do min. 3 firm faktoringowych i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.