Z roku na rok, faktoring staje się jedną z częściej wybieranych form finansowania biznesu. Istnieje wiele rodzajów i typów faktoringu, ale dziś zajmiemy się tematem faktoringu bez regresu. Dlaczego jest on najczęściej wybierany przez DUŻE firmy?

Faktoring bez regresu – na czym polega?

Faktoring bez regresu, zwany również jako faktoring pełny, polega na finansowaniu, jeszcze nie zapłaconych przez kontrahentów faktur. Przy czym faktor, czyli instytucja udzielająca usługi faktoringowej – przejmuje na siebie wszelkie ryzyko płynące ze strony niewypłacalności kontrahenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, faktorant, czyli przedsiębiorstwo które wystawia faktury terminowe, całkowicie zbywa należności wynikające z faktur. Od momentu przejęcia wierzytelności przez faktora – nasz kontrahent zobowiązany jest do uregulowania faktury właśnie do faktora.

faktoring bez regresu

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

W jakiej branży używa się faktoringu bez regresu?

Najczęściej, faktoring bez regresu wybierają firmy które stawiają na szybki rozwój i pozyskiwanie nowych kontrahentów, lecz jednocześnie chcą całkowicie wyeliminować ryzyko wynikające z możliwą niewypłacalnością swoich kontrahentów.  Najchętniej obejmowani usługą faktoringową, są klienci, o których firma nie ma wystarczającej wiedzy. Wiedzy na temat ich sytuacji finansowej. O zdolności do regulowania zobowiązań, albo jak płacą innym dostawcom.

Na duże zainteresowanie faktoringiem bez regresu, wpływa również czas niepewności gospodarczej i zawirowania na rynkach zagranicznych, na których to proces weryfikacji kontrahenta jest bardziej skomplikowany niż na rynku lokalnym.

Faktoring bez regresu – dla kogo?

Jeśli firma ma wykupioną polisę ubezpieczenia należności handlowych – faktoring pełny może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Podczas podpisywania umowy o faktoring – podpisywane jest również porozumienie  ubezpieczycielem. Na mocy porozumienia – faktor przejmuje wszystkie obowiązki klienta, które wynikają z polisy. Oznacza to dużą oszczędność dla faktoranta, bowiem przenosi się na faktora całą pracę związaną z monitoringiem płatności i zgłaszaniu nieterminowych płatności. W takim wypadku faktorant już nie musi administrować należnościami, nie musi ich windykować i jest w pełni chroniony przed ewentualną niewypłacalnością swoich kontrahentów.

Faktoring bez regresu sprawdza się również gdy firma chce poprawić bilans firmy i wyczyścić bilans z należności. Dzięki temu poprawiają się niektóre wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. Taką metodę nazywa się „off balance” i chętnie stosują je spółki giełdowe, oraz te które posiadają zagranicznych udziałowców.