Prowadzenie działalności w branży budowlanej nie jest wcale łatwe. Specyfika tego sektora sprawia, że często długo czeka się na zapłatę, a trzeba dysponować środkami na wykonanie prac. Dlatego nierzadko konieczne jest zewnętrzne finansowanie. Obok kredytów bankowych, coraz popularniejszy w budownictwie staje się faktoring.

 

Z najnowszych danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że we wrześniu firmy budowlane miały zaległości w płatnościach na łączną kwotę 4,06 mld zł. W ciągu ostatnich 6 miesięcy długi branży budowlanej wzrosły o 259 mln zł, czyli o +6,8%. Taka sytuacja generuje również duże zatory płatnicze (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/368512/budownictwo-z-4-mld-zl-zaleglosci-i-perspektywami-na-poprawe). To wszystko sprawia, że firmy budowlane mają często problemy z zachowaniem płynności finansowej. Do tego dochodzi także sezonowość wielu prac budowlanych i duże koszty utrzymania oraz eksploatacji maszyn. W tej sytuacji przedsiębiorcy działający w branży budowlanej muszą często korzystać z kredytów bankowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że dobrą alternatywą dla zadłużania się w banku może być faktoring.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

 

Jak działa faktoring?

Faktoring to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich przedsiębiorców. W I półroczu 2017 roku skorzystało z niego ponad 8,1 tys. firm (o +12,5% więcej niż w 2015 roku), powierzając faktorom wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł (o +13,6% więcej niż w 2015 roku) (źródło: http://faktoring.pl/2017/09/06/rynek-faktoringu-nie-zwalnia-tempa/). Nic dziwnego, że rośnie popularność faktoringu w Polsce, ponieważ to narzędzie finansowe pozwala firmie na dostęp do stałych środków obrotowych, chroni przed utratą płynności finansowej, a do tego eliminuje opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów.

Z faktoringu mogą korzystać także ci przedsiębiorcy, którzy mają problem z uzyskaniem kredytu bankowego, ponieważ nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia, zbyt krótko działają na rynku, nie odnotowali zysku, tylko stratę itp. W faktoringu mamy do czynienia z nieco inną filozofią działania niż stosowana przez banki. W tym przypadku badana jest nie tylko sytuacja prawna i finansowa przedsiębiorcy, ale także oceniany jest jego kontrahent. To oznacza, że nawet przedsiębiorca z kłopotami finansowymi może uzyskać finansowanie faktoringiem, jeśli współpracuje z wiarygodnym partnerem.

Zasada działania faktoringu nie jest skomplikowana. Faktor wykupuje od przedsiębiorcy (faktoranta) fakturę z odroczonym terminem płatności. Za to faktorant otrzymuje pieniądze już po kilku dniach i nie musi czekać na uregulowanie płatności przez dłużnika. Warto jednak dodać, że na rynku funkcjonuje faktoring bez regresu (faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy) lub z regresem (ryzyko pozostaje przy faktorancie i gdy nie uda się faktorowi odzyskać płatności od dłużnika, to właśnie faktorant będzie musiał zwrócić pieniądze).

 

 

Faktoring w branży budowlanej

Budownictwo jest uważane za branżą o podwyższonym ryzyku, dlatego nie wszystkie firmy faktoringowe decydują się na obsługę przedsiębiorstw budowlanych. Z jednej strony wpływają na to duże zatory płatnicze, a z drugiej – brak powtarzalności transakcji w dłuższej perspektywie czasowej, jak również możliwości potrąceń zapisanych w umowach pomiędzy firmą budowlaną a inwestorem. Nie oznacza to jednak, że faktoring jest trudno dostępny dla branży budowlanej. Częściej specjalizują się w takich usługach niebankowe firmy faktoringowe.

W przypadku firmy budowlanej dobrze jest rozpocząć współpracę z faktorem już na etapie negocjowania umowy z inwestorem, ponieważ często realizacja takiej umowy wymaga zewnętrznego finansowania. W ten sposób podmiot zabiegający o kontrakt staje się bardziej wiarygodny dla kontrahenta. Taka współpraca przynosi również dodatkowe korzyści jak pomoc w analizie zapisów kontraktu czy weryfikacja wiarygodności inwestora i jego wypłacalności. Przedsiębiorca, korzystający z faktoringu, musi zdawać sobie jednak sprawę, że jeśli będzie realizował kontrakt jako podwykonawca (częsta sytuacja w branży budowlanej), faktor będzie musiał potwierdzić u generalnego wykonawcy wpisanie faktoranta na listę podwykonawców, których zaakceptował inwestor. To wyklucza stosowanie tzw. faktoringu cichego, w którym dłużnik nie jest informowany o umowie faktoringowej. Tutaj dłużnik musi się zgodzić na faktoring, a do tego musi potwierdzić wykonanie prac i bezsporność należności. Do tego w kontrakcie może pojawić się także zapis o zakazie cesji wierzytelności, co jest dodatkowym problemem dla stosowania faktoringu.

Postrzeganie budownictwa jako branży podwyższonego ryzyka sprawia, że najczęściej faktorzy nie są skłonni przejmować ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta. To sprawia, że firmy budowlane najczęściej zawierają umowy faktoringu z regresem.

Faktoring może być dobrym rozwiązaniem na szybkie finansowanie bieżącej działalności nawet w tak trudnych branżach, jak budowlana. Warto przy tym pamiętać, że faktorzy często również proponują dodatkowe usługi jak pomoc w negocjowaniu umów, weryfikacja kontrahenta czy odzyskiwanie długów. Jeśli chcesz sprawdzić, czy faktoring rzeczywiście będzie odpowiedni dla Twojej firmy, skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym.