Jeśli w firmie brakuje gotówki na zakup towarów – dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z finansowania zakupów. To nowy sposób na zakup towarów z wydłużonym terminem płatności. Dzięki takiemu finansowaniu firma nie zwiększa salda swoich zobowiązań w bilansie, a w przypadku jeżeli w grę wchodzi import – niweluje ryzyko wahań kursowych.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

Na rynku istnieje wiele firm oferujących faktoring odwrotny, lub nazywając inaczej – faktoring dłużny. Polega on na finansowaniu zakupu przez firmę zewnętrzną, co daje czas finalnemu nabywcy na zgromadzenie zapłaty, którą będzie musiał uiścić firmie, która sfinansowała zakup. Finansowanie może nastąpić w dwóch wariantach – jeszcze przed dostarczeniem towaru do firmy lub po jego dostarczeniu. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu firma ma możliwość zakupu towaru nawet w momencie w którym nie ma gotówki, albo nie chce jej w tej chwili angażować.

Na rynku powstała nowa firma która finansuje zakupy towarów dla firm. Aby firma mogła rozpocząć współpracę z FACIL musi działać co najmniej 18 miesięcy i przejść pozytywnie weryfikację danych finansowych firmy jak również uzyskać pozytywną decyzję limitową w firmie ubezpieczeniowej lub faktoringowej. W odróżnieniu od firm faktoringowych – którym po prostu dostarcza się fakturę zakupu do opłacenia z limitu, w FACIL należy najpierw uzyskać zgodę na zakup.

 

Finansowanie zakupów w firmie
Rate this post