Okazuje się że mikro, małe i średnie firmy częściej pożyczają pieniądze nie na rozwój własnej działalności ale dla tego że ich kontrahenci nie płacą w terminie i muszą znaleźć pieniądze na bieżącą działalność. Wynika to ze zbyt długich terminów płatności oraz z tego że kontrahenci płacą po terminie.

 

Problemy finansowe

Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonymi przez Keralla Research, wynika że najczęstszymi powodami, dla którego firmy zapożyczają się, jest to że klienci płacą po terminie (38%), długie terminy zapłaty (37%) oraz oczekiwanie na zwrot VAT (18%). Z czego co piąta firma która wzięła udział w badaniu zaznaczyła, że boryka się z dwoma pierwszymi problemami. Oznacza to, że kontrahenci, pomimo otrzymywania faktur z długimi terminami płatności i tak ich terminowo nie płaci. W podobnych sytuacjach jest wiele mikro, małych i średnich firm które korzystają z pożyczek i kredytów, tylko dla tego aby nie stracić płynności finansowej i utrzymać się na rynku.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

 

Najgorzej w budowlance

Problem długoterminowych płatności i nieterminowych kontrahentów najbardziej widać w branży budowlanej. Wykonawcy nie otrzymują pieniędzy od inwestorów, przez co nie płacą podwykonawcom, a Ci z kolei nie regulują zobowiązań w hurtowniach, co oznacza że i producenci nie otrzymują zapłaty za towar. Doprowadza to do całkowitej niewydolności finansowej w branży budowlanej. Podobnie, jest w handlu i usługach.

 

Faktoring może być rozwiązaniem

Idealną alternatywą dla pożyczek i kredytów wydaje się być faktoring. Polega on na odkupowaniu należności wynikających z wystawionych faktur z długim terminem płatności przez firmy faktoringowe. Cały proces udzielenia faktoringu nie jest tak skomplikowany jak przy uzyskaniu kredytu, a jego kosz jest podobny.

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin