Faktoring coraz bardziej zadomowił się na polskim rynku usług finansowych. Coraz więcej firm korzysta z tego typu finansowania. Trend również jest rosnący. Klienci często interesują się faktoringiem cichym, ale nie wiedzą o tym, że faktoring cichy nie przynosi dodatkowych korzyści, a nawet w pewnych przypadkach jest ryzykowny.

faktoring cichy czy faktoring jawny

Jak zarządzać wierzytelnościami?

Swoimi wierzytelnościami można zarządzać w dowolny sposób – mówi o tym Kodeks Cywilny. To oznacza, że istnieje domyślna zgoda na przeniesienie, czyli cesję wierzytelności. Właśnie ta domyśla zgoda jest podstawą do zawiązania umowy faktoringowej i nie jest wymagana dodatkowa zgoda kontrahenta – wierzyciela na cesję aby firma mogła używać faktoringu.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

Jeśli firma korzysta z faktoringu jawnego – kontrahenci, których wierzytelności są poddane pod faktoring – zawsze zostają poinformowani o tym fakcie i o tym że wierzytelności są scedowane na firmę faktoringową. Faktorzy w takim przypadku kontaktuje się z wierzycielem i sprawdza czy nie ma przeszkód w przejęciu wierzytelności.

W drugim przypadku – jeśli firma korzysta z faktoringu cichego, jej kontrahenci-wierzyciele nie są w żaden sposób informowani o tym fakcie. Faktor nie kontaktuje się z kontrahentem, a co za tym idzie nie ma możliwości aby zweryfikować transakcję i sprawdzić czy faktycznie ta wierzytelność istnieje.

Faktoring cichy – jakie są korzyści?

Dla niektórych przedsiębiorców jedyną korzyścią płynącą z używania faktoringu cichego jest to, że ich kontrahenci nie wiedzą o posiłkowaniu się zewnętrznymi środkami finansowymi. Spowodowane jest to dość mylnym myśleniem, że jeżeli firma korzysta z zewnętrznego finansowania, to musi być w złej kondycji finansowej. Idąc dalej – taki tok rozumowania prowadzi do kolejnej myśli – nie wchodzić w biznes z firmą z problemami finansowymi. Takie myślenie jest złe. W rzeczywistości – jeśli firma korzysta z faktoringu – oznacza to że poddała się weryfikacji a faktor uznał ją jako wiarygodną i rzetelną. Należy pamiętać, że z faktoringu korzystają nawet bardzo duże firmy, nie mające problemów z płynnością finansową. Faktoring jest dla nich bardzo wygodny – pieniądze są od razu na koncie, nie ma problemów z wierzycielami, a za samo zarządzanie wierzytelnościami odpowiada faktor. Jedyną korzyścią dla firmy może być właśnie ten fakt zatajenia cesji wierzytelności. Dla innych – może być to wada. Czy faktoring cichy ma jakieś faktyczne korzyści dla firmy? – Na to pytanie firma będzie musiała odpowiedzieć sobie sama.

Faktoring cichy – jakie są zagrożenia?

Po pierwsze – firma faktoringowa nie ma możliwości sprawdzić, czy są podstawy aby opłacić wystawioną fakturę. Może się zdarzyć, że w umowie pomiędzy firmą a jej kontrahentem jest zapis mówiący o zakazie cesji. Jeśli tak jest – a faktoring zostanie udzielony – będą błędy w księgowaniu faktoringu. Faktoring jest z VAT, więc może w takim przypadku zostać niesłusznie odliczony. Rodzi to problemy w urzędzie skarbowym.

Po drugie – dla faktora udzielenie takiego faktoringu również jest niebezpieczne – brak kontaktu z wierzycielem i nie poinformowanie go o cesji – faktor ryzykuje fraudem. Im więcej faktor ryzykuje – tym więcej trzeba zapłacić za usługę.

Ocenę czy warto korzystać z faktoringu cichego – zostawiam Państwu – dla jednych może być to wartościowa usługa – dla innych nie. Zawsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – czy i jak mi się to będzie opłacało?