Jesteś przedsiębiorcą i Twoi kontrahenci nie płacą za faktury które im wystawiłeś? Sprawdź kiedy się przeterminują!

faktoring przedawnienie długów

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

Dla większości długów termin przedawnienia wynosi 10 lat.  Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Są jednak inne przepisy, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. W poniższej tabeli sprawdzisz, kiedy przedawnią się twoje długi.

Rodzaj zadłużenia Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu
debet na koncie 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
umowa kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
karta kredytowa 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
podatki – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)
roszczenia z umowy ubezpieczeniowej 3 lata
roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd 10 lat
mandaty za jazdę bez biletu 2 lata
należności wobec ZUS z tytułu składek 10 lat
roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata
roszczenia z umowy o pracę 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić
roszczenia z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin 

Kiedy przedawniają się długi?
Rate this post