Jeśli poniosłeś koszty wpisu sądowego, zaliczki komorniczej jak i koszt zastępstwa procesowego, ale z różnych powodów komornik umorzył postępowanie egzekucyjne – możesz być rozczarowany. Nie odzyskałeś swoich pieniędzy, a na dodatek poniosłeś dodatkowe koszty.
Ale czy faktycznie już nie ma na co liczyć? Nie! Możesz wykorzystać zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji na swoją korzyść, a finalnie odzyskać pieniądze!
Cierpliwość popłaca

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o bezskutecznej windykacji, jako wierzyciel w każdym momencie możesz złożyć ponowny wniosek. W ten sposób dług można odzyskać nawet po 15 latach. Twój dłużnik z czasem może poprawić swoją sytuację finansową, a komornik będzie miał z czego ściągnąć Twoją wierzytelność. Warto wiedzieć o tym, że Twoje roszczenie poparte prawomocnym wyrokiem sądu przedawni się po 6 latach, a same odsetki po 3 latach. Sposobem na to jest kierowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucyjne co 3 lata, co przerwie bieg przedawnienia.

Korzystniej podatkowo

Jeśli posiadasz postanowienie o bezskutecznej egzekucji, masz podstawę do tego aby wierzytelność zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Można to zrobić tylko do momentu w którym wierzytelność się przedawni. Co ważne – jeśli zostanie odpisana wierzytelność jako koszt podatkowy można dalej dochodzić należności od dłużnika. Jeśli się to uda, to odzyskaną kwotę trzeba będzie zaliczyć jako przychód który podlega opodatkowaniu.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online