Okazuje się, że w co piątej firmie narasta ilość niezapłaconych faktur – tak wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Indeks Należności Przedsiębiorstw, który mierzy ilość zatorów płatniczych w Polsce, w III kwartale 2018 r. wyniósł 89,8 punktu, a tym samym spadł do najniższego od trzech lat poziomu. Jeśli wartość INP jest niższa, tym mniej terminowo firmy spłacają zobowiązania wynikające z faktur. W IV kwartale ub.r. było to 91,1 punku – historycznie największa wartość.

Największy wpływ na spadek wartości INP miały dwa czynniki. Pierwszy – wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy twierdzą że narastają opóźnienia w płatnościach oraz braki płatności. W połowie roku było to 16,2% przedsiębiorców, a na koniec III kwartału było to już 20,1 % polskich przedsiębiorców. Drugim czynnikiem są prognozy przedsiębiorców, co do terminowości regulowania płatności przez ich odbiorców. 26% firm twierdzi, że sytuacja przeterminowanych płatności będzie się pogarszać.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

Problemy z otrzymaniem zapłaty widać szczególnie u małych firm (10-49 pracowników), oraz u największych (powyżej 250 pracowników). Narastające problemy widzą w 29% małe firmy i w 11% największe. Wśród mikroprzedsiębiorców wskaźnik jest na dotychczasowym poziomie.

Coraz więcej przeterminowanych faktur

Okazuje się, że w III kwartale 2018 r. średni odsetek przeterminowanych należności wzrósł z 21,6 proc. do 22 proc. Jeśli przeliczyć to na złotówki – 220 zł z każdego tysiąca złotych wystawionego na fakturze – nie zostało uregulowane pomimo upływu terminu płatności.

Nie wiadomo też, czy w ogóle zostanie uregulowane, bo 10 proc. tych faktur uważa się za stracone, ponieważ są przeterminowane ponad rok. Te 22 proc. to średnia dla całej gospodarki. Najbardziej odczuwają go mikroprzedsiębiorcy i małe firmy, gdzie % niezapłaconych faktur jest dużo wyższy.

 

Szybciej zapłata?

Ponadto z 27,6% do 28,5% wzrósł odsetek firm, które w związku z problemami wynikającymi z tym, że ich klienci nie płacą – same mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. W dodatku wzrósł odsetek firm, które są zmuszone do podniesienia cen swoich towarów i usług, aby to klienci płacili koszt wynikający z nieotrzymywania terminowych płatności.

Okazuje się że badanie z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przedstawia również pozytywne zmiany. O 3 dni skrócił się czas oczekiwania na zapłatę i wynosi 3 miesiące i 9 dni, w II kwartale br. było to 3 miesiące i 12 dni.

 

 

 

Liczba niezapłaconych faktur w firmach wciąż rośnie
Rate this post