3,7 mln – tyle osób pracuje w Polsce w mikroprzedsiębiorstwach. Niestety co trzecia mikro firma znika z rynku już po roku swojej działalności. Wynika to w dużej mierze z ograniczonych możliwości korzystnego finansowania dla firm. Banki z roku na rok zaostrzają politykę udzielania kredytów dla małych firm, a tę lukę powoli wypełniają prywatne firmy pozabankowe.
Mniejsze firmy mają trudniej

Jesienią 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował ankietę, z której wynika, że banki bardzo zaostrzyły politykę przyznawania kredytów dla małych i średnich firm. Istnieje również tzw. branże wykluczone, które nawet pomimo dobrej sytuacji finansowej, mogą tylko pomarzyć o uzyskaniu kredytu, a są to m.in. branża budowlana czy branża transportowa. Bardzo trudno uzyskać kredyt mikro firmom, które zatrudniają do 9 osób. W takich firmach majątek i przepływy pieniężne są bardzo małe, przez co nie trudno wpaść w zatory płatnicze co prowadzi do niewypłacalności, a w końcu do upadku.

Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazuje, że aż 80% firm w Polsce ma problem z płynnością finansową, co prowadzi do dodatkowych kosztów związanych z monitoringiem zaległych płatności jak ich windykacją. Nie jest rzadkością, że firmy rezygnują z współpracy z kontrahentami którzy wymagają dłuższych terminów płatności, przez co często na tym tracą. Nie chcą finansować zamówień za które otrzymają zapłatę po nawet 90 dniach, ale z drugiej strony nie mają za co ich finansować, ponieważ uzyskanie kredytu obrotowego w banku graniczy z cudem. W tę lukę zaczyna wchodzić faktoring, dzięki któremu właśnie ci mali mają możliwość finansować swoją bieżącą działalność.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 
Faktoring to ochrona płynności finansowej

Pomimo tego, że faktoring jest coraz popularniejszą formą finansowania w Polsce, wielu przedsiębiorców nie posiada dokładnej wiedzy na czym polega faktoring. W skrócie faktoring polega na wykupie wierzytelności przez firmę faktoringową.

faktoring dla mikroprzedsiębiorców

Dla przykładu:

  1. Firma wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności
  2. Faktura przekazywana jest do firmy faktoringowej
  3. Firma faktoringowa przelewa firmie środki finansowe które wynikają z faktury
  4. Po opłaceniu faktury przez klienta – firma oddaje środki finansowe które pozyskała od firmy faktoringowej.
Takie rozwiązanie pomaga zachować płynność finansową w firmie jak i uchronić się przed nierzetelnym kontrahentem, który opóźnia spłatę albo nie płaci. Takimi należnościami zarządza firma faktoringowa, na której spoczywa dochodzenie należności.

W samym 2017 r. firmy faktoringowe zarządzały wierzytelnościami o wartości 185 mln zł. i odnotowała blisko 17% wzrost w stosunku do 2016. Aż 9 tyś przedsiębiorców przekazało w ubiegłym roku do firm faktoringowych około 10 milionów faktur. Okazuje się, że banki tracą z roku na rok klientów poprzez wykluczanie ich z możliwości finansowania, na czym oczywiście zyskują firmy firmy faktoringowe. Okazuje się że to właśnie faktoring uchronił dziesiątki firm przed upadkiem.

Mikroprzedsiębiorstwa mają szansę na finansowanie!
Rate this post