60 – tyle dni czeka ponad połowa polskich firm na zapłatę od swoich kontrahentów. Z kolei firmy którym kontrahenci nie płacą, nie robią z tego większych problemów, bo są przekonane, że kontrahentowi też ktoś nie zapłacił i w tym momencie po prostu nie ma z czego zapłacić. Dodatkowo windykacja przeterminowanych płatności może im wyrządzić większą krzywdę – ponieważ stracą kontrahenta. To błąd.

faktoring

Zatory płatnicze wykończyły już nie jedną małą lub średnią firmę. Aby wpaść w pętlę zadłużenia i utracić płynność finansową wystarczy aby jeden z kluczowych kontrahentów spóźnił się z płatnością, albo co najgorsze – sam ma problemy z płynnością i może pociągnąć za sobą swoich dostawców. Największy odsetek firm które nie płacą w terminie to firmy budowlane.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 
Kontrahenci nie płacą. Dlaczego?

Jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie co się stanie? Absolutnie nic. Najwyżej odbierze jeden telefon z zapytaniem kiedy można spodziewać się płatności. To wszystko. Aby nie ponosić kosztów z uzyskaniem kredytu obrotowego, lub nie mieć możliwości skorzystania z takiego – lepiej odwlec zapłatę. Wygodne prawda? Ponad 50% firm przyznaje że nie płacą, ponieważ sami czekają na płatności. W dodatku płatność za towar lub usługę to jedno z zobowiązań. Trzeba zapłacić ZUS, US, wynagrodzenia czy rachunki. W pierwszej kolejności regulowane są te zobowiązania, których ewentualne nieuregulowanie może powodować nieprzyjemne konsekwencje. Kary z US czy problemy w ZUS są nieuniknione i często dotkliwe. Dlatego 70% firm reguluje zobowiązania wynikające z faktur na samym końcu.

Jak wyegzekwować pieniądze?

Większość przedsiębiorców boi się używać windykacji oraz wezwań do zapłaty w których widnieje groźba o wpisaniu do bazy dłużników. Wynika to z obawy przed straceniem kontrahenta, który może zrezygnować ze współpracy. Jednak takie podejście jest błędem. Większość kontrahentów pod wpływem wezwania do zapłaty – szybko reguluje swoje zobowiązanie. W dodatku kosztem i swoistym ryzykiem jest zerwanie współpracy i szukanie nowego dostawcy. Takie wezwanie do zapłaty działa mobilizująco.

Również dobrym rozwiązaniem może być korzystanie z faktoringu jako narzędzia ograniczającego ryzyko wystąpienia płynności finansowej. Faktoring nie jest samym finansowaniem, ale również zarządzaniem płatnościami. Jeśli kontrahent spóźni się z opłaceniem faktury – sama firma faktoringowa mobilizuje naszego kontrahenta do spłaty, nie włączając naszej firmy w te działania. To ona pilnuje spłat i kontrahentów.

Pamiętaj – Jeśli Twój kontrahent nie zapłaci, poinformuj go od razu o tym że termin minął. Jeśli tego nie zrobisz, tylko będziesz grzecznie czekał – uzna że Ci w tym momencie nie zależy na pieniądzach i będzie przeciągał spłatę, finansując swoje potrzeby – Twoimi pieniędzmi.