Bycie przedsiębiorcą wymaga podejmowania kluczowych decyzji dla swojego biznesu. Z jednej strony trzeba znaleźć właściwy kierunek rozwoju, poszukiwać nowych kontrahentów, ale z drugiej – unikać zbędnego ryzyka. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności i nierzetelni kontrahenci. Dowiedz się jak zminimalizować ryzyko poprzez sprawdzenie wiarygodności płatniczej swojego kontrahenta.

Włącz komputer

Istnieje wiele źródeł w których możemy szukać informacji o swoim kontrahencie, a najszybszym jest Internet. W sieci możemy znaleźć opinie dotyczące firmy z którą zamierzamy współpracować, oraz oficjalne informacje. Na stronach KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) znajdziemy informacje o spółkach prawa handlowego, a w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) możemy wyszukać informacje w przypadku gdy kontrahentem jest osoba fizyczna. Warto również szukać śladów w rejestrach dłużników, jak również na giełdach długów.

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 
Porozmawiaj z kontrahentem

Jeśli nadal nie masz pewności, czy akurat z tym kontrahentem warto współpracować, możesz poprosić go o udostępnienie informacji, które pomogą Ci zweryfikować stan jego finansów. Warto poprosić o zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS. Taka informacja może być bardzo cenna. Jeśli kontrahent nie posiada zobowiązań publicznoprawnych istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma problemów finansowych i możemy spokojnie czekać na zapłatę zobowiązania. Jeśli kontrahent będzie chciał się uwiarygodnić powinien bez problemu przedstawić takie zaświadczenia.

Popytaj w branży

Przedsiębiorcy zazwyczaj są lojalni wobec siebie i często ostrzegają się sami o nieuczciwych kontrahentach. Warto zadzwoń do zaprzyjaźnionych firm i popytać, a jeszcze lepiej znaleźć kontakty do firm które współpracują, bądź współpracowały z naszym przyszłym kontrahentem. Warto zapytać o skalę współpracy i czy faktury były regulowane na bieżąco.

Za każdym razem warto przejść przez te 3 kroki, które nie są ani czasochłonne ani skomplikowane, a dadzą nam obraz przyszłej współpracy z kontrahentem. Zdobywając informacje z większą świadomością będziemy mogli dokonać wyboru czy wchodzić we współpracę czy nie.