Często się zdarzają sytuacje w których wierzyciel nie ma adresu swojego dłużnika. W każdej chwili adres może ulec zmianie, a rzadkością jest aby dłużnik poinformował swojego wierzyciela o zmianie adresu czy to zamieszkania, czy firmy. Nie posiadając adresu bezskuteczne będzie wysyłanie wezwań do zapłaty, a nawet złożenie pozwu w sądzie. Co zrobić w takim przypadku?

jak ustalić adres dłużnika

Jak zdobyć adres dłużnika, który jest przedsiębiorcą.

W ustaleniu adresu przedsiębiorcy – dłużnika przydatna może być Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

RANKING MIKROFAKTORINGÓW
do 100.00 PLN
do 150.00 PLN
do 250.00 PLN
na 90 dni
na 90 dni
na 120 dni
 faktoring wycena online  faktoring wycena online  faktoring wycena online
 

W zasobach CEIDG możesz znaleźć informację o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z adresem, ale na próżno tam szukać adresu zamieszkania dłużnika, chyba że działalność gospodarczą wykonuje w swoim miejscu zamieszkania. Możesz tam też znaleźć informacje dotyczące podmiotów które przestały funkcjonować, więc możesz się dowiedzieć czy Twój dłużnik dalej prowadzi jakąś firmę.

Z kolei w KRS znajdziesz informacje odnoście dłużnika jeśli prowadzi; spółkę z.o.o; spółkę akcyjną; spółkę komandytową, spółkę jawną czy spółkę partnerską.

Jeśli sprawdzisz w KRS i okaże się, że sąd rejestrowy jest w Twojej miejscowości – możesz się tam wybrać i przejrzeć osobiście akta danego podmiotu. Zezwala Ci na to artykuł 10 Ustawy o KRS, a dokładnie zapis „każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

W aktach znajdziesz informacje które pomogą Ci wystąpić na ewentualną drogę sądową. Możesz znaleźć tam nawet adres zamieszkania członka zarządu danej firmy.

KKRS jak również CEIDG są jawnymi rejestrami i dane które zawierają są publicznie dostępne.

Jak zdobyć adres dłużnika który jest osobą fizyczną?

Jeśli Twój dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. W takiej sytuacji możesz wystąpić do urzędu gminy lub do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pamiętaj że informacje z urzędu gminy możesz uzyskać wyłącznie w przypadku w którym Twój dłużnik jest mieszkańcem danej gminy.  Aby uzyskać informacje o adresie musisz do wniosku dołączyć dokumenty, które będą wykazywały Twój interes prawny, który trzeba udokumentować. Do wniosku dołącz wszystkie dokumenty z których jasno wynika, że osoba której adres chcesz uzyskać jest twoim Dłużnikiem. Może być to umowa, faktura VAT, albo wysłane wezwania do zapłaty. Pamiętaj aby trzymać takie dokumenty, ponieważ jeśli dojdzie do sporu w sądzie będą Ci one potrzebne.

Warto wiedzieć, że jeśli nie posiadasz adresu zamieszkania swojego dłużnika – nie będziesz mógł złożyć przeciw niemu pozwu. Art. 126 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi że pozew musi zawierać adres zamieszkania pozwanego.

Wniosek o ustalenie danych
  1. Pobierz i uzupełnij wniosek o ustalenie danych dłużnika. Uzasadnij i udokumentuj swój cel pozyskania danych.
  2. Zapłać 31 PLN za złożenie wniosku
  3. Załącz wszelkie dokumenty z których wynika, że osoba o której dane się zwracasz jest twoim dłużnikiem.
  4. Złóż wniosek.
Jak ustalić adres dłużnika?
Rate this post