Archiwa autora: Krzysztof Szymański

Jeśli w firmie brakuje gotówki na zakup towarów – dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z finansowania zakupów. To nowy sposób na zakup towarów z wydłużonym terminem płatności. Dzięki takiemu finansowaniu firma nie zwiększa salda swoich zobowiązań w bilansie, a w przypadku jeżeli w grę wchodzi import – niweluje ryzyko wahań kursowych. Na rynku istnieje wiele firm oferujących faktoring odwrotny, lub nazywając inaczej – faktoring dłużny. Polega on na finansowaniu zakupu przez firmę zewnętrzną, co daje czas finalnemu nabywcy na zgromadzenie zapłaty, którą będzie musiał uiścić firmie, która sfinansowała zakup. Finansowanie może nastąpić w dwóch wariantach – jeszcze przed dostarczeniem towaru do firmy lub po jego dostarczeniu. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu firma ma możliwość zakupu towaru nawet w momencie w którym nie ma gotówki, albo nie chce jej w tej chwili angażować. Na rynku powstała nowa firma która finansuje zakupy towarów dla firm. Aby firma mogła rozpocząć współpracę z FACIL musi działać…

Czytaj dalej

Faktoring stał się nieodłącznym narzędziem w prowadzeniu biznesu w Polsce. Nie jest więc niczym dziwnym, że powstają różne publikacje odnoszące się do tej formy finansowania. Dziś chciałbym Państwu przedstawić jedną z nich czyli „Faktoring w praktyce” autorstwa Zbigniewa Biskupskiego. Zbigniew Biskupski 15 lat pracował w Grupie Infor PL, gdzie był m.in. pierwszym zastępcą redaktora naczelnego “Dziennika Gazety Prawnej”, redaktorem naczelnym czasopisma “Prawa i Życia”, jak również członkiem zarządu Infor Ekspert, oraz założycielem i naczelnym tygodnika “Twój Biznes”. Tak duży dorobek w dziedzinie informacji biznesowych, może sugerować, że „Faktoring w praktyce” będzie wartościową lekturą dla osób którzy interesują się faktoringiem, lub myślą by z niego skorzystać. Biskupski wyjaśnia już od samego początku czym jest faktoring, kto może z niego skorzystać oraz przedstawia jego wszystkie zalety jak i niebezpieczeństwa z nim związane. Prześwietla całą usługę i tłumaczy jak firma ma z niego korzystać aby osiągnąć dzięki niemu korzyści. Dzięki książce poznamy faktoring…

Czytaj dalej

Faktoring nie jest zwykłym finansowaniem faktur z odroczonym terminem płatności, a usługą w której oprócz szybkiego finansowania firma transportowa otrzymuje pełne sprawdzenie swoich kontrahentów, monitoring płatności a co za tym idzie – pewność i bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu. Popularność faktoringu rośnie z roku na rok. Dane badania Polskiego Związku Faktorów mówią że do połowy biegłego roku z faktoringu korzystała co 10 firma w Polsce. Pomimo rosnącego zainteresowania faktoringiem wśród polskich przedsiębiorców, można czasem trafić o negatywne opinie (jak we wszystkim). Najczęściej podnoszonym zarzutem jest cena faktoringu, która według przedsiębiorców jest za wysoka i wolą oni czekać nawet 3 lub 4 miesiące na płatność niż zapłacić prowizję za finansowanie faktur. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie problemów z płynnością finansową. Uwolnienie środków zamrożonych w terminowych fakturach pozwala bowiem firmie na obrót pieniędzmi i uniknięcie sytuacji w której nie mają jak opłacić swoich zobowiązań…

Czytaj dalej

Jakie są tendencje w branży transportowej? Co zrobić w przypadku wystawiania długoterminowych faktur jeśli grozi nam utrata płynności finansowej? – o tym wszystkim będę rozmawiał z Tomaszem Rodakiem z Bibby Financial Services. KS: Jakie tendencje w branży transportowej aktualnie możemy zauważyć? TR: Patrząc na polski transport, mamy do czynienia z paradoksem. Z jednej strony polski transport to największa siła w Europie. W ubiegłym roku wyprzedziliśmy nawet Niemców. Co czwarta jeżdżąca po Europie ciężarówka pochodzi z polski, a ilość transportów i ładunków stale rośnie. Rośnie też liczba firm transportowych w Polsce i jest to aktualnie ponad 34.000 firm. Wzrosła również sprzedaż ciągników siodłowych w ubiegłym roku o 8%. Jak złożymy to wszystko do siebie to jawi nam się bardzo pozytywny obraz branży transportowej, lidera na rynku europejskim. Jednak z drugiej strony istnieją tendencje które przeczą temu i pokazują trochę szarości w branży. Ale o co chodzi? My jako Bibby Financial Services,…

Czytaj dalej

Bycie przedsiębiorcą wymaga podejmowania kluczowych decyzji dla swojego biznesu. Z jednej strony trzeba znaleźć właściwy kierunek rozwoju, poszukiwać nowych kontrahentów, ale z drugiej – unikać zbędnego ryzyka. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności i nierzetelni kontrahenci. Dowiedz się jak zminimalizować ryzyko poprzez sprawdzenie wiarygodności płatniczej swojego kontrahenta. Włącz komputer Istnieje wiele źródeł w których możemy szukać informacji o swoim kontrahencie, a najszybszym jest Internet. W sieci możemy znaleźć opinie dotyczące firmy z którą zamierzamy współpracować, oraz oficjalne informacje. Na stronach KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) znajdziemy informacje o spółkach prawa handlowego, a w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) możemy wyszukać informacje w przypadku gdy kontrahentem jest osoba fizyczna. Warto również szukać śladów w rejestrach dłużników, jak również na giełdach długów. Porozmawiaj z kontrahentem Jeśli nadal nie masz pewności, czy akurat z tym kontrahentem warto współpracować, możesz poprosić go o udostępnienie informacji, które pomogą…

Czytaj dalej

Faktoring jest stosunkowo nowym rozwiązaniem finansowym na polskim rynku, dlatego istnieje jeszcze wokół niego wiele mitów i niedopowiedzeń. Dziś postanowiliśmy obalić 3 najczęściej powtarzane mity dotyczące faktoringu. Mit – Faktoring to przydatne rozwiązanie dla firm których kontrahenci opóźniają się w spłacie zobowiązań. Fakt – Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, przez co borykają się one z brakiem płynności finansowej. Dzięki faktoringowi można sfinansować faktury z długim terminem płatności, ale nie przeterminowane. Faktoring to również sprawdzenie wiarygodności płatniczej kontrahentów. Jeśli kontrahenci z reguły się opóźniają w spłacie zobowiązań – w ich przypadku korzystanie z faktoringu mija się z celem.   Mit – Najlepszy jest faktoring cichy Firmy coraz częściej szukają faktoringu cichego, czyli bez cesji i bez informowania kontrahenta. Przedsiębiorcy wygodzą z założenia że jest szybszy do uzyskania i nie muszą się nikomu tłumaczyć z jakiego finansowania korzystają. Fakt – Faktoring cichy może być…

Czytaj dalej

Jeśli poniosłeś koszty wpisu sądowego, zaliczki komorniczej jak i koszt zastępstwa procesowego, ale z różnych powodów komornik umorzył postępowanie egzekucyjne – możesz być rozczarowany. Nie odzyskałeś swoich pieniędzy, a na dodatek poniosłeś dodatkowe koszty. Ale czy faktycznie już nie ma na co liczyć? Nie! Możesz wykorzystać zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji na swoją korzyść, a finalnie odzyskać pieniądze! Cierpliwość popłaca Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o bezskutecznej windykacji, jako wierzyciel w każdym momencie możesz złożyć ponowny wniosek. W ten sposób dług można odzyskać nawet po 15 latach. Twój dłużnik z czasem może poprawić swoją sytuację finansową, a komornik będzie miał z czego ściągnąć Twoją wierzytelność. Warto wiedzieć o tym, że Twoje roszczenie poparte prawomocnym wyrokiem sądu przedawni się po 6 latach, a same odsetki po 3 latach. Sposobem na to jest kierowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucyjne co 3 lata, co przerwie bieg przedawnienia. Korzystniej podatkowo Jeśli posiadasz postanowienie o bezskutecznej egzekucji,…

Czytaj dalej

Prowadząc działalność gospodarczą, istnieje duże prawdopodobieństwo że posiadasz dłużników. Pewnie słyszałeś też o tym, że istnieje możliwość sprzedaży wierzytelności. Jest to jeden z często wybieranych sposobów na dłużnika. Jakie wierzytelności można sprzedać i kiedy to zrobić? Na czym polega sprzedaż długów? Powstałe długi, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, polega na przeniesieniu ich z wierzyciela na nowego wierzyciela, po przez umowę cesji. Stronami w takiej umowie są cedent – czyli osoba która sprzedaje swój dług, oraz cesjonariusz, czyli nabywca długu. Można sprzedać wierzytelności które już istnieją, oraz długi z terminem wymagalności który jeszcze nie nastąpił, co oznacza sytuację w której samo zobowiązanie istnieje, ale faktura była wystawiona z odroczonym terminem płatności i nie jest jeszcze przeterminowana. Sprzedaż wierzytelności a prawo Czy polskie prawo pozwala na handel długami? Tak. Mówi o tym art. 509 kodeksu cywilnego „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się…

Czytaj dalej

Okazuje się, że w co piątej firmie narasta ilość niezapłaconych faktur – tak wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Indeks Należności Przedsiębiorstw, który mierzy ilość zatorów płatniczych w Polsce, w III kwartale 2018 r. wyniósł 89,8 punktu, a tym samym spadł do najniższego od trzech lat poziomu. Jeśli wartość INP jest niższa, tym mniej terminowo firmy spłacają zobowiązania wynikające z faktur. W IV kwartale ub.r. było to 91,1 punku – historycznie największa wartość. Największy wpływ na spadek wartości INP miały dwa czynniki. Pierwszy – wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy twierdzą że narastają opóźnienia w płatnościach oraz braki płatności. W połowie roku było to 16,2% przedsiębiorców, a na koniec III kwartału było to już 20,1 % polskich przedsiębiorców. Drugim czynnikiem są prognozy przedsiębiorców, co do terminowości regulowania płatności przez ich odbiorców. 26% firm twierdzi, że sytuacja przeterminowanych płatności będzie się pogarszać. Problemy z otrzymaniem zapłaty widać szczególnie u małych firm…

Czytaj dalej

Czym jest firma faktoringowa? Czym faktoring różni się od zwykłego ubezpieczenia i co możemy zyskać na ubezpieczeniu należności? O tym opowie gość Krzysztofa Szymańskiego, Jerzy Dąbrowski z firmy Bibby Financial Services.   Krzysztof Szymański: Czy należności handlowe można ubezpieczyć? Jerzy Dąbrowski: Tak, bo należności handlowe należy traktować jako normalne aktywa, które są w bilansie firmy. Tak jak ubezpieczamy normalne aktywa typu nieruchomości i samochody, tak samo można ubezpieczyć faktury. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej niż bez tego ubezpieczenia. Możliwości jest naprawdę dużo. K.S: A czy warto? Co daje takie ubezpieczenie? J.D: Skoro należności handlowe to normalny składnik przedsiębiorstwa, czyli aktywa, to wydaje mi się, że tak samo, jak warto ubezpieczyć mieszkanie, magazyn, czy flotę samochodową, tak też warto ubezpieczyć należności. Teraz pytanie jest takie, jak wielkość nominalna należności ma się do wielkości innych składników majątkowych, które są w bilansie. Wszyscy doskonale wiedza, że należności stanowią albo najważniejszy składnik majątku,…

Czytaj dalej

20/82