Faktoring – jaki najlepszy dla Twojej firmy?

Faktoring – jaki najlepszy dla Twojej firmy? Faktoring to coraz popularniejszy w Polsce sposób zarządzania płynnością finansową firmy. Wierzytelności obsługiwane przez faktorów rosną z roku na rok, a przedsiębiorcy mogą dzięki temu efektywniej kierować swoimi firmami. Na rynku dostępne są jednak różne rodzaje faktoringu. Czym w rzeczywistości się różnią? Faktoring …

Faktoring jako sposób na finansowanie przedsiębiorstwa

Zatory płatnicze to ciągle duży problem polskich przedsiębiorstw. Już jedna niezapłacona faktura na dużą kwotę może przysporzyć problemów firmie, szczególnie małej. Nic dziwnego, że coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród polskich przedsiębiorców staje się faktoring. Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa za pomocą faktoringu zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce. W I półroczu 2017 …