Archiwa kategorii: Faktoring

Coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest forma prawna jako spółka z o.o. spółka komandytowa. Czy możliwe jest uzyskanie kredytu dla spółki z o.o. komandytowej? Podsuniemy Ci kilka pomysłów na to jak finansować działalność bieżącą oraz inwestycyjną takiej spółki. Jednym z celów tworzenia takiej spółki jest korzystne rozliczenie zysku, brak podwójnego opodatkowania jak ma to miejsce w przepadku spółki z o.o. oraz ograniczenie odpowiedzialności ich właścicieli. Udzielenie finansowania dla takiego podmiotu wiąże się z wyższym niż przeciętnym ryzykiem dla instytucji finansującej więc większość banków jeżeli udzieli finansowania to zobowiąże  komandytariuszy do dokonania osobistych poręczeń. Analizując ofertę kredytową dostępną na rynku możemy zauważyć, że tylko kilka banków w swojej ofercie posiada możliwość sfinansowania spółki z o.o. spółki komandytowej. Spółka z o.o. czy spółka komandytowa – różnice Przyjrzyjmy się najpierw bliżej dlaczego banki podchodzą z doza ostrożności do tej formy prawnej? Zgodnie z art. 102 k.s.h. spółką komandytową jest spółka osobowa. Spółka…

Czytaj dalej

Większość małych i średnich firm spotyka się w Polsce z problemem zatorów płatniczych. Najbardziej niebezpieczne są szczególnie dla małych firm, które mogą przez nie wpaść w spiralę zadłużenia z której trudno wyjść. Jak uniknąć zatorów płatniczych i nie wpaść w problemy? Zatory płatnicze – jak powstają? Zjawisko zatorów płatniczych istnieje w biznesie od zawsze. Powstają one w skutek kumulacji zadłużeń w firmie, co odczuwają również partnerzy biznesowi, których wierzytelności również nie są uregulowane. Najczęściej występują w czasach zastoju gospodarczego czy wysokiej inflacji. Okazuje się że 7 na 10 firm w Polsce nie płaci swoim partnerom biznesowym na czas. Skutki zatorów płatniczych Najczęstsze skutki zatorów płatniczych: – problem z utrzymaniem płynności finansowej – ratowanie się drogimi szybkimi kredytami – finansowanie kredytem kupieckim – zahamowanie rozwoju gospodarczego – zmniejszenie zatrudnienia – utrata zaufania partnerów biznesowych Zatory płatnicze w budowlance Najbardziej narażoną branżą na zatory płatnicze jest branża budowlana. Okazuje się, że ryzyko…

Czytaj dalej

Duża konkurencja, zmieniające się przepisy czy niestabilna koniunktura gospodarcza – wszystko to przeszkadza w prowadzeniu biznesu jak i w jego rozwoju. Jeśli dodamy do tego klientów, którzy wymagają długich terminów płatności, okazuje się, że prowadzenie biznesu to zajęcie dla wytrwałych. Jak w takich czasach zapewnić działanie własnej firmie? Czy firmy oferujące usługi faktoringowe mogą pomóc? Czym się zajmują firmy faktoringowe? Czy faktoring może pomóc?   Finansowanie wierzytelności Główne zadanie faktora (firmy faktoringowej) to udrożnienie kapitału w firmie klienta. Faktoring to tzw. finansowanie faktur z długim terminem płatności, ale nie przeterminowanych. Jeśli firma ma umowę z faktorem, każda wystawiona faktura z odroczonym terminem płatności jest finansowana przez faktora, dzięki czemu firma ma pieniądze na swoją bieżącą działalność. Płynność finansowa zostaje zachowana. W dodatku faktor zajmuje się również monitorowaniem płatności przez kontrahentów swojego klienta i mobilizuje ich do terminowej zapłaty. Faktoring a niewypłacalny kontrahent Firma faktoringowa która przyjmuje w zarządzanie wierzytelności swojego…

Czytaj dalej

Windykacja zaległych należności zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Istnieje jednak sposób na to aby pokryć wydatki związane z odzyskiwaniem należności – wprowadzono możliwość ubiegania się o rekompensatę. Jak naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 40 euro? Przepisy prawa jasno mówią, że jeżeli wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie – można zażądać od swojego dłużnika zwrot w wysokości 40 euro, jako rekompensaty za poniesione koszty windykacji. Warto też wiedzieć, że do każdej faktury można doliczyć rekompensatę, więc jeśli dłużnik nie zapłacił w terminie kilku faktur – do każdej można doliczyć 40 euro. 40 euro rekompensaty – jak przeliczyć na złotówki? Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 28 kwietnia 2013r. jasno mówi jak przeliczyć wartość rekompensaty na złotówki. 40 euro należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Kurs musi być z ostatniego dnia roboczego, w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym powinna nastąpić zapłata. 40 euro należy się każdemu,…

Czytaj dalej

Firma potrzebuje pilnego dostępu do gotówki? Nie trzeba od razu myśleć o pożyczce lub o kredycie! Można rozważyć wybór finansowania w formie faktoringu. Niestety ostatnio nagromadziło się wokół faktoringu wiele mitów, które z prawdą nie mają nic wspólnego. Faktoring to finansowanie wyłącznie dla dużych firm Dziś już nie. Faktycznie – kiedyś tak było, lecz rynek i zapotrzebowanie wymusiło na firmach faktoringowych oferowanie swoich usług nawet dla mikroprzedsiębiorców. Istnieje wielu faktorów którzy finansują faktury dla jednoosobowych działalności gospodarczych a nawet dla startupów. Ponadto można z niego skorzystać już od pierwszej wystawionej faktury, a faktura może opiewać nawet na 1000 zł. Dla firm oferujących faktoring najważniejsza jest wystawiona przez firmę faktura. Faktoring jest bardzo drogi W odróżnieniu od innych form finansowania – faktoring jest na podobnym poziomie, a często bywa że jest tańszy. Oferuje także dodatkowe korzyści niedostępne dla innych form finansowania. Po pierwsze – nie zmniejsza zdolności kredytowej, po drugie –…

Czytaj dalej

Wielu przedsiębiorców wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Jeśli faktura będzie wystawiana jest dla nowego kontrahenta – zawsze warto go sprawdzić przed podjęciem współpracy. Większość informacji powinniśmy znaleźć nie odchodząc od komputera. Na co zwrócić największą uwagę aby zabezpieczyć swoje interesy? Po co sprawdzać czy firma istnieje? Zanim rozpoczniemy współpracę z nowym kontrahentem, którego nie znamy – w pierwszej kolejności warto TRZEBA go zweryfikować. Zawsze. Tu należy kierować się przede wszystkim interesem swojej firmy jak i zdrowym rozsądkiem. Zagrożeniem dla firmy jest kontrahent który jest niewypłacalny, taki który nie istnieje a nawet taki który opóźnia się z płatnościami. W przypadku jakiegoś problemu, dochodzenie roszczeń od firmy która tak naprawdę nie istnieje będzie znacznie utrudnione. W dodatku – wystawienie faktury VAT na podmiot który nie jest płatnikiem może doprowadzić do kary finansowej. Jak dobrze zweryfikować kontrahenta? Jeśli Twój przyszły kontrahent nie podaje pełnych danych – powinna zapalić się ostrzegawcza czerwona lampka.…

Czytaj dalej

Pomimo rosnącego rynku usług faktoringowych, faktoring jako usługa nie jest jeszcze powszechnie znana wśród przedsiębiorców. Bardzo często myli się go z windykacją albo pożyczką pod zastaw wystawionej faktury. Jak zatem odróżnić prawdziwą usługę faktoringu od innych usług które tylko podszywają się pod tą nazwą? Tak w dużym uproszczeniu – faktoring polega na finansowaniu należności wynikających z wystawionych faktur. Przedsiębiorca który wystawia faktury z odroczonym terminem płatności i nie chce czekać na to, aż kontrahent zapłaci – przekazuje ją do firmy faktoringowej. W takim wypadku faktor niezwłocznie wypłaca należność z faktury, a klient (lub kontrahent na którego jest wystawiona faktura – w przypadku faktoringu z cesją wierzytelności), ma obowiązek zwrócić otrzymane finansowanie w czasie nieprzekraczającym terminu płatności faktury którą oddał do faktoringu. Należy wiedzieć, że faktoring to nie tylko finansowanie wierzytelności. Nieodłącznym elementem jest weryfikacja kontrahentów którym firma korzystająca z faktoringu wystawia faktury oraz monitoring wierzytelności. Faktoring można wrzucić w koszty.…

Czytaj dalej

Problemy ze ściąganiem należności i opóźnienia płatności to największe problemy polskich przedsiębiorców. Standardem już są faktury z odroczonym terminem płatności. Najczęściej stosowany termin to 30 dni, ale często zdarzają się 60, 90 a w skrajnych przypadkach 180 dniowe terminy w których kontrahent ma opłacić fakturę. Jeśli firma ma pewność co do swoich kontrahentów ma możliwość zapanować nad płynnością finansową – wie że może liczyć na zapłatę w terminie na jaki wystawiono fakturę. Problem pojawia się w momencie w którym termin został przekroczony, a płatności jak nie było tak nie ma. Według badań Polskiego Związku Faktorów przeprowadzonego w lipcu 2018 r. okazuje się, że dla blisko 70% przedsiębiorców istotnym problemem jest nieprzestrzeganie terminów płatności, 53% z nich przyznaje że dużym problemem jest niewypłacalność kontrahentów, a 49% spotyka się bardzo często z brakiem terminowej płatności. Brak płatności Z tego samego badania wynika że nieterminowe płatności to gwóźdź do trumny dla małych i…

Czytaj dalej

Jeśli w firmie brakuje gotówki na zakup towarów – dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z finansowania zakupów. To nowy sposób na zakup towarów z wydłużonym terminem płatności. Dzięki takiemu finansowaniu firma nie zwiększa salda swoich zobowiązań w bilansie, a w przypadku jeżeli w grę wchodzi import – niweluje ryzyko wahań kursowych. Na rynku istnieje wiele firm oferujących faktoring odwrotny, lub nazywając inaczej – faktoring dłużny. Polega on na finansowaniu zakupu przez firmę zewnętrzną, co daje czas finalnemu nabywcy na zgromadzenie zapłaty, którą będzie musiał uiścić firmie, która sfinansowała zakup. Finansowanie może nastąpić w dwóch wariantach – jeszcze przed dostarczeniem towaru do firmy lub po jego dostarczeniu. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu firma ma możliwość zakupu towaru nawet w momencie w którym nie ma gotówki, albo nie chce jej w tej chwili angażować. Na rynku powstała nowa firma która finansuje zakupy towarów dla firm. Aby firma mogła rozpocząć współpracę z FACIL musi działać…

Czytaj dalej

Faktoring stał się nieodłącznym narzędziem w prowadzeniu biznesu w Polsce. Nie jest więc niczym dziwnym, że powstają różne publikacje odnoszące się do tej formy finansowania. Dziś chciałbym Państwu przedstawić jedną z nich czyli „Faktoring w praktyce” autorstwa Zbigniewa Biskupskiego. Zbigniew Biskupski 15 lat pracował w Grupie Infor PL, gdzie był m.in. pierwszym zastępcą redaktora naczelnego “Dziennika Gazety Prawnej”, redaktorem naczelnym czasopisma “Prawa i Życia”, jak również członkiem zarządu Infor Ekspert, oraz założycielem i naczelnym tygodnika “Twój Biznes”. Tak duży dorobek w dziedzinie informacji biznesowych, może sugerować, że „Faktoring w praktyce” będzie wartościową lekturą dla osób którzy interesują się faktoringiem, lub myślą by z niego skorzystać. Biskupski wyjaśnia już od samego początku czym jest faktoring, kto może z niego skorzystać oraz przedstawia jego wszystkie zalety jak i niebezpieczeństwa z nim związane. Prześwietla całą usługę i tłumaczy jak firma ma z niego korzystać aby osiągnąć dzięki niemu korzyści. Dzięki książce poznamy faktoring…

Czytaj dalej

10/76