Kiedy możesz klientowi doliczyć do faktury 40 EURO za nieterminową płatność?

Niezapłacona faktura – utrapienie i problem, który zna niemal każdy przedsiębiorca. Jak sobie z tym poradzić? Czy mityczne 40 euro doliczane do faktury za nieterminową płatność faktycznie działa? Kiedy mogę doliczyć 40 euro do niezapłaconej w terminie faktury? Od 2013 roku polskie prawo daje przedsiębiorcom – wierzycielom możliwość doliczenia do …

Ustawowe odsetki za opóźnienie – ile wynoszą w 2020?

Ustawowe odsetki są formą rekompensaty z niespłaconych w terminie należności. Jeżeli masz dłużnika który nie płaci w terminie – powinieneś zacząć go windykować w celu odzyskania pieniędzy i doliczyć do tego ustawowe odsetki za zwlokę. Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienia płatności w 2020? Ustawowe odsetki za opóźnienie – ile …

Zalety i wady ubezpieczenia należności

W polskim biznesie wcale nie jest trudno trafić na nierzetelnego kontrahenta. Jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem, którego wcześniej zweryfikowaliśmy, nigdy nie mamy pewności czy zapłaci za naszą usługę lub towar. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się ubezpieczenie należności, znane również pod nazwą – ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Czym jest …

Nowy kontrahent? Sprawdź czy jest wiarygodny!

Bycie przedsiębiorcą wymaga podejmowania kluczowych decyzji dla swojego biznesu. Z jednej strony trzeba znaleźć właściwy kierunek rozwoju, poszukiwać nowych kontrahentów, ale z drugiej – unikać zbędnego ryzyka. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności i nierzetelni kontrahenci. Dowiedz się jak zminimalizować ryzyko poprzez sprawdzenie wiarygodności płatniczej …

Split payment a faktoring

Split payment wejdzie w życie już 1 lipca. Jest to mechanizm podzielnej płatności, który ma za zadanie uszczelnić system podatkowy i zlikwidować karuzele podatkowe.  Jak split payment wpłynie na usługi faktoringowe? Jak działa split payment? Mechanizm podzielnej płatności rozdzieli należności pomiędzy przedsiębiorcami na 2 części. Pierwszą będzie płatność właściwa, a …

Split payment a płynność przedsiębiorstw

Rząd szuka nieustannie nowych pomysłów na walkę z nadużyciami VAT. Jednym z nich jest split payment. Niestety, może on również skomplikować sytuację wielu drobnych przedsiębiorców. Split payment nie jest polskim wynalazkiem, stosuje się go w systemach podatkowych również innych państw europejskich. Na przykład w Niemczech taki system obowiązuje w wybranych …

Dlaczego prywatny faktoring nie sprawdza baz: BIK, BIG Infomonitor, BIG KRD, ERIF?

Będąc w bazach BIK, BIG Infomonitor, BIG KRD, ERIF udając się do banku po jakikolwiek produkt kredytowy być może przywykłeś do tego, że zalegając w bazach – nie masz szansy na jakikolwiek produkt bankowy. W przypadku niebankowych firm faktoringowych sprawa wygląda nieco inaczej. Podstawą do wypłaty zaliczki faktoringowej jest przeważnie …

Przelew (cesja) wierzytelności jako forma zabezpieczenia kredytu (faktoringu)

Zabezpieczenie kredytu polega na zapewnieniu bankowi (firmie faktoringowej) zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów (finansowania). Oprócz zdolności kredytowej którą firma musi się wykazać zgodnie z metodologią przyjętą przez bank (faktora) instytucja która udziela finansowania musi mieć zabezpieczenie prawne które w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających przez podmiot spłaty zobowiązania umożliwiłyby bankowi …