Często zdarza się, że wnioskując o kredyt w banku bądź chcąc zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe np. podpisać umowę telefonu na abonament – bank czy operator zweryfikuje nas negatywnie w bazach. Często nie informuje nas o powodzie odmowy.

Odmowa? – Dlaczego?

Przyczyną odmowy może być nasza niesolidność płatnicza i wpisanie nas jako dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Problem w tym, że w Polsce nie ma jednej bazy BIG. BIG-i działają w oparciu o Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Instytucją nadzorującą BIG-i jest Ministerstwa Rozwoju.

co to jest big

Według stanu na kwiecień 2016 na rynku w Polsce działa pięć biur informacji gospodarczej:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Każda z tych instytucji działa niezależnie od innych i każda prowadzi odrębną listę dłużników. Biura te nie posiadają tez jednej centralnej baz. Nie ma między nimi przepływu informacji i konkurują one między sobą. Dlatego weryfikując dany podmiot pod względem wiarygodności płatniczej najlepiej aby zweryfikować go w każdym BIG -u. Nie ma też ograniczenia co do możliwości dokonania wpisu do wszystkich baz jeżeli dysponujemy tytułem prawnym aby tego dokonać. To od wierzyciela zależy czy doda informacje o długu do jednej bazy, kilku  czy też do wszystkich naraz.

Przedsiębiorca może sprawdzić:

 1. dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń;
 2. konsumenta, za jego pisemną zgodą.

 

Konsument może sprawdzić:

 1. dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń;
 2. siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów).

BIG-i często oprócz dokonywania wpisów nierzetelnych osób i firm prowadza także rejestry pozytywne, które świadczą o rzetelności podmiotu.

Cechą charakterystyczną BIG-ów jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki w jakim działają, w przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej lub Bankowy rejestr Dłużników, które są zarezerwowane wyłącznie dla banków i SKOKów

 

Jakie dane trafiają do baz?

Informacje o przeterminowanych zobowiązaniach gdzie dłużnik dopuścił się przeterminowania w spłacie zadłużenia dłużej niż 60 dni a kwota była wyższa niż 200 zł w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna lub 500 zł gdy dłużnikiem jest firma.

 

Czy wierzyciel ma OBOWIĄZEK poinformowania nas o zamiarze wpisania nas na listę nierzetelnych płatników?

Jeżeli wierzyciel zamierza nas wpisać do bazy BIK ma obowiązek nas o tym poinformować. Informacja powinna mieć formę wezwania do zapłaty. Jeżeli nie spłacimy należności w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia wierzyciel może wpisać nas na listę niesolidnych płatników.

 

Ile czasu BIG przechowuje dane niespłaconych długów?

BIG może przechowywać dane dotyczące niespłaconych przez nas zobowiązań do 10 lat. Jeżeli jednak zadłużenie zostanie spłacone BIG na wniosek wierzyciela ma on obowiązek w ciągu 14 dni od chwili uregulowania zobowiązania wykreślić negatywny wpis w bazie. Od tego czasu nie jest on już dłużej widoczny dla innych kontrahentów, którzy dokonują weryfikacji naszej osoby lub firmy.

 

Jak pozbyć się negatywnych wpisów w BIG?

 1. Spłać jak najszybciej zadłużenie i przekaż niezwłocznie informacje do wierzyciela o uregulowaniu wierzytelności
 2. Po 14 dniach od chwili spłaty sprawdź bazę do której był dokonany wpis czy został on usunięty

 

Co zrobić jeżeli mimo spłaty zobowiązania wierzyciel nie usunie narratywnych wpisów w BIG?

 1. Należy przypomnieć wierzycielowi o wykreśleniu negatywnego wpisu
 2. Wierzyciel, który nie usunie wpisu pomimo spłaty zadłużenia może otrzymać kare w wysokości 30 000 zł.

 

Czy zgłoszenie wykreślenia w jednym BIK skutkuje wykreśleniem informacji z pozostałych baz BIG?

Jeżeli wierzyciel złoży wniosek o usunięcie negatywnego wpisu to nie spowoduje to usunięcia danych z pozostałych BIG jeżeli został wcześniej złożony wniosek o dokonanie wpisu.

 

Jak jest różnica pomiędzy BIK a BIG?

– do BIG może dokonywać wpisów wszyscy np. sieci komórkowe, zakład energetyczny, kontrahent, chwilówki i tp. a do BIK mogą dokonywać wpisu tylko banki, SKOKi i ostatnio dano taka możliwość instytucją pożyczkowym

– z BIG wierzyciel ma obowiązek wykreślić nasze dane w ciągu 14 dni od chwili dokonania spłaty a w przypadku BIK nawet po spłacie zobowiązania mogą być przetwarzane, często nawet jeżeli nie wyrażamy na to zgodę – więcej znajdziesz na ten temat w artykułach – tutaj

 

[wp-stealth-ads rows=”1″]