Co jest wymagane aby uzyskać faktoring?

Co jest wymagane aby uzyskać faktoring?
Przedsiębiorcy poszukujący źródeł finansowania swojego biznesu mają kilka możliwości do wyboru. Albo poszukać inwestora, który wprowadzi kapitał do firmy (bardzo trudne), albo skorzystać z kredytu obrotowego (trudne), albo finansować się pieniędzmi pozyskanymi z faktoringu (łatwe).

Poszukiwanie inwestora to bardzo trudne zadanie jeśli nie działamy w innowacyjnym biznesie z perspektywami dużych zarobków, z kolei aby uzyskać kredyt obrotowy musimy spełnić kilka warunków. W tym przypadku na pierwszym planie jest zdolność kredytowa – jeśli jej nie mamy, możemy zapomnieć o kredycie. Jeżeli jednak mamy zdolność kredytową, ale nasza firma działa krócej niż 2 lata – możemy zapomnieć o kredycie. W szczególnych przypadkach – jeśli nasza firma ma powyżej 2ch lat oraz dobrą zdolność kredytową, bank może wymagać zabezpieczenia kredytu – jeśli nie mamy czym go zabezpieczyć – możemy zapomnieć o kredycie. Tu swoje miejsce odnajduje faktoring, który może być najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z brakiem kapitału.

Wymagania faktorów

Firmy faktoringowe, których będziemy nazywać dalej faktorami, nie stawiają swoim klientom szczególnych wymagań. W porównaniu do kredytu – pod uwagę nie jest brana zdolność czy historia kredytowa, ani czas prowadzenia działalności gospodarczej. Faktorzy swoje zabezpieczenia opierają na należnościach wynikających z wystawionych faktur i badają wiarygodność płatniczą naszych kontrahentów, czyli jakie są szanse na to, czy nasz kontrahent zapłaci w ustalonym terminie należność za nasz towar, lub wykonaną usługę.

Najważniejszy warunek jaki stawia faktor klientowi jest to, aby klient sprzedawał i wystawiał faktury z odroczonym terminem płatności. Po przebadaniu odbiorców – może wybrać tych, których należności będzie finansował, albo, co u niektórych faktorów jest wymagane – przekazanie całego obrotu firmy do faktoringu.

 

Faktoring oparty o informacji

Aby uzyskać faktoring trzeba przekazać faktorowi informacje o tym jaką działalność prowadzimy, informację o sytuacji finansowej firmy, oraz wskazać swoich odbiorców i udokumentować historię współpracy z nimi. Firma faktoringowa zbada terminowość wywiązywania się kontrahentów ze swoich zobowiązań oraz strukturę należności i zobowiązań firmy. Aby skorzystać z klasycznego faktoringu (faktoring niepełny), trzeba również poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów i uzyskać od nich zgodę na cesję wierzytelności.

Warto wiedzieć, że faktorzy mają różne metody obliczania ryzyka i różne wymogi stawiane klientom. W przypadku w którym jeden faktor odmówi udzielenia faktoringu – kolejny może spojrzeć na sytuację i „przeliczyć” ją w inny, korzystniejszy dla nas sposób, dlatego jeśli zdecydujemy się na faktoring – warto zgłosić się do min. 3 firm faktoringowych i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.