Czy faktoring dla firm produkcyjnych jest koniecznością?

Czy faktoring dla firm produkcyjnych jest koniecznością?

Jak pokazuje rzeczywistość duże dyskonty handlowe wymagają coraz dłuższych terminów płatności. Nie angażują one swoich pieniędzy na finansowanie zakupów towarów, które wystawiają na półkach. Finansują handel kredytem kupieckim.

Oprócz tego, że wymagają bardzo dobrych cen to odroczony termin w dyskontach stał się już standardem. Wychodzą oni z założenia, że jak nie ten dostawca to inny. Często terminy płatności w takim przypadku są bardzo długie. Sięgają  często 90 a nawet 120, 150 czy nawet 180 dni. Przy obecnej sytuacji na rynku poważny producent nie może pozwolić sobie na odrzucenie współpracy z sieciami czy dyskontami. Zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzi działalność na szeroką skalę. Obecnie na rynku mamy do czynienia z koncentracją na rynku detalicznym. Mały biznes osiedlowy staje się sprawą marginalną. bo większość detalu odbywa się w sklepach wielkopowierzchniowych.

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

Ale nie tylko duzi gracze oczekują odroczonych terminów płatności. W związku z tym, że producent musi czekać na pieniądze od sieci handlowych, naciska on dostawców materiałów czy półproduktów, aby oni też sprzedawali mu na termin. Koło się zamyka. Do tego dochodzi moda na niepłacenie, która stała się patologią na polskim rynku.

Pieniądza na rynku po prostu nie ma. A dzieje się tak dlatego, że duża cześć pieniądza odpływa za granice w postaci chociażby nieopodatkowanego zysku wielkich sieci handlowych czy innych korporacji, miedzy innymi bankowych. Do tego dochodzi fakt, że standardem w Polsce staje się odroczony termin płatności.

Należy zauważyć, że banki przez gorszą koniunkturę, nie chcą już tak chętnie udzielać kredytów. Często tworzą katalog branż wykluczonych. W takim właśnie przypadku faktoring może okazać się rozwiązaniem problemu braku płynności finansowej u producentów.

Z usług firmy faktoringowej można skorzystać jednorazowo, finansując pojedynczą fakturę, jednak tradycyjny faktoring to rozwiązanie stworzone głównie z myślą o firmach, których działalność opiera się na dostawie dóbr czy usług.

 

Dlaczego zwłaszcza w firmach produkcyjnych faktoring jest dziś koniecznością?

Firma produkcyjna musi zaangażować znaczną ilość kapitału aby finalnie uzyskać zwrot środków zaangażowanych w produkcję. Nie wspominając też o technologii, w którą często musi zaangażować znaczne środki. Większość producentów działa na marży kilku procentowej a czasami na kilkunastoprocentowej. Więc ciężko jest zakumulować tak znaczny kapitał, aby móc produkować bez zewnętrznego źródła finansowania.

 

Jakie branże korzystają z faktoringu?

Zgodnie z danym pozyskanymi od Związku Firm Faktoringowych w Polsce, producenci którzy korzystają z faktoringu to przede wszystkim: branża spożywcza, chemiczna, metalowa, motoryzacyjna, papiernicza, maszynowa, elektroniczna, górnicza, meblarska i elektryczna.

Zwłaszcza w tych branża producenci powinni odnieść wymierne korzyści jeżeli skorzystają z usługi faktoringu.

Czy opłaca się korzystać z faktoringu jeżeli jesteśmy producentem? Skonto a koszty faktoringu.

Po pierwsze trzeba skalkulować ile faktycznie na tym możemy zarobić. A następnie zadać sobie pytanie ile będzie nas to kosztować? Jeżeli jest to faktoring pełny dodatkowo mamy zabezpieczoną transakcję więc jest to także wartość dodana. Jeżeli przeanalizujmy te dwie kwestie to uzyskamy odpowiedź – ile na tym zarabiamy.

Często odbiorca naszych produktów jest w stanie zapłacić więcej za nasze produkty, ale w zamian oczekuje odroczonego terminu płatności. Często płacąc za faktoring może okazać się, że dodatkowo na transakcji zarabiamy. Właśnie przez to, że faktoring wyszedł nas tanio a nasz kontrahent jest w stanie dużo więcej zapłacić za nasze produkty, jeżeli sprzedamy mu z odroczonym terminem płatności.

 

 

Faktoring pełny jako zabezpieczenie transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring pełny to także większe bezpieczeństwo dla producentów. Jak pokazuje przeszłość zdarza się, że nawet dobrze prosperująca firma, wpadając w tarapaty finansowe może pociągnąć za sobą swoich kontrahentów. Warto zauważyć, że korzystając z faktoringu pełnego możemy się zabezpieczyć na taką ewentualność. Jeżeli sprzedajemy swoje produkty na kilku procentowej marży musielibyśmy długo obrabiać aby poradzić sobie z niewypłacalnością jedynego z głównych kontrahentów. Nie objęcie kontrahenta przez ubezpieczyciela ubezpieczeniem powinno być dla nas także sygnałem abyśmy nie wchodzili w relacje handlowe z takim kontrahentem.

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD FAKTORINGIEM?  – SPRAWDŹ JEGO KOSZT U ŹRÓDŁA

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin

[wp-stealth-ads rows=”1″]