Faktoring – czy naprawdę się opłaca?

Faktoring – czy naprawdę się opłaca?
Faktoring to słowo, które coraz częściej pojawia się na ustach polskich przedsiębiorców. Zainteresowanie tym sposobem finansowania nieustannie rośnie w naszych rodzimych firmach. Czy jednak faktoring się opłaca?

 

Dane pokazują, że faktoring to źródło finansowania z bardzo dużym potencjałem. W 2016 roku obroty faktorów w naszym kraju wzrosły o 20% i osiągnęły łączną wartość 158 mld zł. W tym czasie z faktoringu skorzystało 7 853 przedsiębiorców (rok wcześniej – 7 046), zostało sfinansowanych 7,5 mln faktur (w 2015 roku – 6,5 mln) (źródło: http://faktoring.pl/2017/01/24/faktoring-w-2016-r-urosl-o-20-proc/). W 2017 roku zainteresowanie faktoringiem w Polsce wcale nie spadło, wręcz przeciwnie. Już po I połowie br. roku obroty faktorów zwiększyły się o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, osiągając poziom 83,6 mld zł. Warto dodać, że faktoring wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko w Polsce.

czy faktoring się opłaca?

W ciągu ostatnich 20 lat w Europie branża faktoringu urosła pięciokrotnie, natomiast obroty światowego rynku faktoringowego osiągnęły poziom 2,5 bln euro. Obecnie na świecie działalność faktoringową prowadzi 2800 firm, które obsługują 670 tys. klientów (źródło: http://faktoring.pl/2017/09/29/faktoring-w-polsce-swieci-sukcesy/). Warto zatem sprawdzić, dlaczego faktoring jest postrzegany przez przedsiębiorców jako atrakcyjne źródło finansowania i czy faktoring się opłaca?

 

Faktoring – zasada działania

Zanim zastanowimy się, czy faktoring jest rzeczywiście opłacalny i poznamy jego zalety, należy wyjaśnić, czym w ogóle jest faktoring. Wiele osób słyszało ten termin, ale nie wszyscy wiedzą, co się za nim kryje. Faktoring jest jedną z formą finansowania działalności przedsiębiorstw. Zasada działania jest tutaj prosta: faktor (bank lub instytucja finansowa) wykupuje od faktoranta (przedsiębiorca) wierzytelność (faktura) z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W tym momencie kontrahent przedsiębiorcy staje się dłużnikiem faktoringowym. Wierzytelność nie może być przeterminowana. Dzięki umowie faktoringowej najczęściej przedsiębiorca otrzymuje od razu pieniądze, nie czekając na zapłatę kontrahenta.

 

Na finansowym rynku można spotkać się z różnymi rodzajami faktoringu. Biorąc pod uwagę ryzyko niewypłacalności kontrahenta, wyróżnia się faktoring bez regresu (pełny, właściwy), w którym faktor przejmuje w całości ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika, faktoring z regresem (wykup wierzytelności bez przejęcia ryzyka przez faktora, gdy dłużnik nie zapłaci należności, musi to zrobić za niego faktorant) i faktoring mieszany (faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika tylko do pewnej kwoty, a pozostałą sumę musi zwrócić faktorant).

 

Rodzaje faktoringu

Faktoring rozróżnia się także ze względu na moment powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. W tym przypadku możemy mówić o faktoringu otwartym (jedna ze stron umowy zawiadamia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej), zamkniętym (dłużnik dowiaduje się o umowie, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty wystawione przez faktora) i tajny (dłużnik dokonuje wpłaty na konto faktoranta, a ten przekazuje pieniądze faktorowi). Istnieje również podział faktoringu ze względu na termin otrzymania zapłaty za sprzedaną fakturę. Rozróżniamy wtedy faktoring dyskontowy (faktor płaci faktorantowi w momencie zawarcia umowy faktoringowej), zaliczkowy (faktor wypłaca na początku umowy tylko część należności, a resztę dopiero po uregulowaniu płatności przez dłużnika) i wymagalnościowy (faktor płaci faktorantowi dopiero po uregulowaniu należności przez dłużnika).

 

Korzyści z faktoringu

Faktoring to niewątpliwie liczne korzyści dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na problem opóźnień w płatnościach i zatorów płatniczych w polskim biznesie. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, na koniec 2016 roku prawie połowa polskich firm (najczęściej w handlu i budownictwie) skarżyła się na problem z nieterminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów. Dla 91% przedsiębiorców to poważna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej. Opóźnienia w płatnościach są również wymieniane jako główna przyczyna problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw (źródło: https://media.bik.pl/publikacje/read/339084/raport-big-grudzien-2016). Właśnie faktoring pozwala uniknąć tego rodzaju kłopotów. Korzystanie z usług faktora zapewnia stały dopływ kapitału obrotowego. Dzięki temu nie trzeba czekać, aż kontrahent ureguluje należność i można bez problemu płaci własne zobowiązania. Sprzedana wierzytelność to uniknięcie ryzyka, że kontrahent spóźni się z płatnością, a przed firmą pojawią się kłopoty finansowe.

 

Faktoring = płynność finansowa

Faktoring jako źródło finansowania pozwala także poprawić bilans przedsiębiorstwa po stronie aktywów, ponieważ należności zamieniane są od razu na środki zasilające konto bankowe firmy. W ten sposób przedsiębiorstwo staje się bardziej rentowne, a jego płynność finansowa nie jest zagrożona. Dużą zaletą faktoringu jest wyeliminowanie ryzyka handlowego, ponieważ to ryzyko przechodzi na faktora (przy opcji faktoringu bez regresu). Ta forma finansowania jest także dostępna dla mniejszych firm, które nie zawsze mogą zaciągnąć kredyt bankowy. Nie można także zapomnieć, że faktoring umożliwia ograniczenie kosztów związanych z administrowaniem należności, które musiałby ponieść przedsiębiorca, gdyby wierzytelność pozostała jego własnością. Faktor pomaga także prześwietlić kontrahenta i bada jego sytuację finansową, co sprawia, że prowadzenie biznesu staje się bezpieczniejsze dla przedsiębiorcy.

Faktoring to coraz popularniejsze źródło finansowania firm, ponieważ zapewnia szybko środki, a przedsiębiorca może korzystać także z dodatkowych usług faktora (np. obsługa wierzytelności, windykacja itp.). Jeśli chcesz, aby Twoja firma również korzystała z potencjału, jaki daje faktoring, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym i dobierz odpowiednią ofertę faktoringu do Twoich potrzeb.

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin


[wp-stealth-ads rows=”1″]