Faktoring – jaki najlepszy dla Twojej firmy?

Faktoring – jaki najlepszy dla Twojej firmy?

Faktoring – jaki najlepszy dla Twojej firmy?

Faktoring to coraz popularniejszy w Polsce sposób zarządzania płynnością finansową firmy. Wierzytelności obsługiwane przez faktorów rosną z roku na rok, a przedsiębiorcy mogą dzięki temu efektywniej kierować swoimi firmami. Na rynku dostępne są jednak różne rodzaje faktoringu. Czym w rzeczywistości się różnią?

Faktoring jest tak naprawdę jedyną branżą sektora finansowego, która świetnie radzi sobie bez względu na koniunkturę, notując wzrosty zarówno w czasach boomu gospodarczego, jak i w kryzysie. Według danych Polskiego Związku Faktorów, w minionym 2016 roku wartość faktoringu w Polsce osiągnęła poziom 175,9 mld zł. W tym okresie 7,8 tys. klientów skorzystało z usług firm faktoringowych, które sfinansowały ponad 7,5 mln faktur. To zdecydowanie lepsze wyniki niż w 2015 roku, gdy wartość obrotu z tytułu faktoringu wyniosła 149,2 mld zł i zostało sfinansowanych 6,6 mln faktur dla 7,1 tys. klientów.

Ten trend wzrostowy na rynku faktoringu widać już od wielu lat, co świadczy jednocześnie o wzroście popularności tej usługi na rynku finansowym. Jeszcze 7 lat temu wartość faktoringu była szacowana na poziomie 64,2 mld zł, a faktorzy obsługiwali jedynie 3,2 tys. klientów, finansując 3,2 mln faktur (źródło: http://www.faktoring.pl/index.php?page=6&id=2016). To pokazuje, że rynek faktoringu w Polsce ciągle ma duży potencjał wzrostu. Przyczynia się do niego również zmiana mentalności przedsiębiorców, którzy coraz częściej i coraz chętniej finansują bieżącą działalność, opierając ją na zabezpieczaniu należności.

Na rynku dostępne są różne rodzaje faktoringu. Zanim sprawdzimy, jaka jest między nimi różnica, warto w kilku słowach wyjaśnić, jak działa faktoring. Instytucja udzielająca finansowania (faktor) wykupuje należności o odroczonym terminie płatności (faktury) od firmy (faktoranta). Nie mogą to być jednak przeterminowane wierzytelności. Faktor płaci od 80 do 100% wartości faktury po jej wystawieniu, a do tego trzeba jeszcze doliczyć prowizję firmy świadczącej usługi faktoringu (często bank). Firma sprzedająca fakturę otrzymuje od razu pieniądze, które może dowolnie wykorzystać, nie czekając na uregulowanie płatności przez kontrahenta. Przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy kilkoma rodzajami faktoringu.

 

Co to jest faktoring z regresem?

 

Faktoring z regresem należy do tzw. faktoringu krajowego, który stanowi 79% polskiego rynku faktoringowego w odróżnieniu od faktoringu eksportowego, o którym napiszemy w dalszej części artykułu. Faktoring z regresem był zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem wśród firm korzystających z tego rodzaju usług w I kwartale 2017 roku. W tym czasie jego wartość wyniosła ponad 15,3 mld zł, natomiast faktoring bez regresu osiągnął wartość 4,8 mld zł (o tym rodzaju nieco dalej) (źródło: http://www.faktoring.pl/files/1Q_2017_statystyki.pdf). Dlaczego faktoring z regresem, często nazywany również niepełnym, jest tak popularny? W tym przypadku dochodzi do cesji wierzytelności, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora. Ten ostatni nie obciąża dodatkowymi opłatami faktoranta, które mają zrekompensować ryzyko, a do tego wszystkie procedury są tu mniej rygorystyczne niż w przypadku faktoringu bez regresu. Jest to więc finansowanie bardziej dostępne, często określane nawet jako kredyt krótkoterminowy, ponieważ gdy dłużnik nie ureguluje swojej należności, musi zrobić to faktorant. Często firmy decydują się korzystać z tego rodzaju faktoringu w przypadku kredytów kupieckich, gdy kontrahent jest godny zaufania.

faktoring niepełny

A może faktoring pełny?

 

Faktoring pełny to inaczej faktoring bez regresu, w którym to faktor wraz z wierzytelnością przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Przedsiębiorca nie musi się martwić o ewentualne problemy z odzyskaniem długu. Schemat działania tego rodzaju faktoringu wygląda następująco: faktorant wystawia fakturę kontrahentowi, ubezpiecza wierzytelność, a potem sprzedaje ją faktorowi, otrzymując za to najczęściej 90% jej wartości. Gdy kontrahent dokona płatności, faktor przekazuje faktorantowi pozostałą część należności. Przedsiębiorca powinien jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia. Ubezpieczenie nie zawsze obejmuje wysokość salda oczekiwaną przez przedsiębiorców i długie terminy płatności. Często również ochroną nie są objęte faktury o niskiej wartości, a faktorant musi deklarować czasami także minimalną wartość obrotów. Z faktoringu pełnego bardzo chętnie korzystają spółki giełdowe, ponieważ pozwala im stosować rozwiązanie typu off ballance, czyli wyrzucenie stanu należności poza bilans. W ten sposób spółka może pokazać akcjonariatowi niski stan należności.

 

Faktoring mieszany

 

Faktoring mieszany jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy opisanymi wyżej rodzajami faktoringu. Tak naprawdę stosowany jest w dwóch różnych opcjach. Pierwsza z nich to przejęcie przez faktora ryzyka odpowiedzialności dłużnika tylko do ustalonej wcześniej wartości należności (na przykład połowa sumy z faktury). W tym przypadku pozostała część odpowiedzialności za należności nadal jest przy firmie sprzedającej wierzytelność. Natomiast druga opcja faktoringu mieszanego to przejęcie ryzyka przez faktora tylko w stosunku do części dłużników zgłoszonych do faktoringu.

 

Faktoring eksportowy

 

Eksport może być doskonałym rozwiązaniem dla firmy, która chce dynamicznie się rozwijać i szukać nowych rynków zbytu. Wielu przedsiębiorców obawia się jednak współpracy z zagranicznymi kontrahentami i kłopotów ze ściąganiem należności. Dlatego właśnie faktoring eksportowy staje się coraz częściej narzędziem, które zabezpiecza transakcję z zagranicznymi kontrahentami. Faktoring eksportowy to około 20% całego polskiego rynku faktoringowego, jak wylicza Polski Związek Faktorów (źródło: http://www.faktoring.pl/index.php?page=6&id=2016). Dla przedsiębiorcy jest korzystne również to, że taki faktoring jest rozliczany w walucie, w której firma rozlicza się z zagranicznym kontrahentem. Szybka wypłata środków to również możliwość ograniczenia ryzyka kursowego. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że faktorzy na ogół nie chcą finansować eksportu prowadzonego do regionów, które uznawane są za niebezpieczne czy ryzykowne (np. niektóre kraje afrykańskie).

 

Faktoring odwrotny – jak działa?

 

Faktoring odwrotny to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy mają zobowiązania z bardzo krótkim terminem płatności. Nierzadko ich uregulowanie mogłoby nadwerężyć stabilność finansową firmy. Faktoring odwrotny (niekiedy nazywany również odwróconym lub z angielskiego – reverse factoring) jest wtedy sposobem na bezpieczne zarządzanie płynnością finansową. W tym przypadku przedsiębiorca, który otrzymał fakturę od dostawcy, zgłasza się do faktora i podpisuje z nim umowę. To właśnie faktor reguluje należność z faktury, a potem przedsiębiorca reguluje swoje zobowiązania wobec faktora. Dzięki temu firma nie musi pamiętać o terminach płatności wobec swoich kontrahentów, a do tego płaci zobowiązania w wydłużonym terminie, ustalonym przez faktora.

umowa faktoringu

Różne rodzaje faktoringu to możliwość wyboru rozwiązania najbardziej odpowiadającego przedsiębiorcy i optymalnego. Firmy, nawet podchodząc z początku sceptycznie do finansowania w formie faktoringu, szybko przekonują się, że to nie tylko wygodne narzędzie, ale również rozwiązanie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa i umożliwiające bardziej elastyczne zarządzanie płynnością finansową. Nic dziwnego zatem, że popularność faktoringu rośnie z każdym rokiem w Polsce. Jeśli chcesz dołączyć do przedsiębiorców, którzy wykorzystują potencjał faktoringu w biznesie, nie czekaj, zrób to już dziś! Skontaktuj się z doradcą, który podpowie, jaki rodzaj faktoringu będzie najkorzystniejszy dla Twojej firmy.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz do nas!

www.faktoring.biz/regulamin

[pt_view id=”9aa6ab70be”]

POMOCNE MATERIAŁY FAKTORINGOWE

Czym jest faktoring – jakie są rodzaje faktoringu?
Faktoring dla małych i średnich firm – czy warto skorzystać?
Faktoring cichy – jak działa?
Cena faktoringu – ile kosztuje faktoring?

FAKTORING – TEMATY POWIĄZANE

Firmy faktoringowe – jak dobrze wybrać faktoring?
Faktoring online – czy faktoring przez internet ma sens?
Faktoring bankowy czy faktoring pozabankowy – jaki faktoring wybrać?

Więcej porad odnośnie finansowania dla biznesu znajdziesz na www.faktoring.biz