Faktoring w banku czy poza bankiem?

Faktoring w banku czy poza bankiem?

Faktoring to idealne rozwiązanie zarówno dla dużych, jak i małych firm. Dzięki niemu można pozyskać szybko zewnętrzne finansowanie, a przy okazji ograniczyć ryzyko związane z niesolidnym kontrahentem. Wraz ze wzrostem popularności faktoringu, zwiększa się także liczba faktorów na rynku. co wybrać? Faktoring w banku, czy faktoring pozabankowy?

 

Większość firm w Polsce to mikro, małe i średnie podmioty, które wytwarzają ponad 50% polskiego PKB, gdy tymczasem udział dużych firm w PKB przekracza nieznacznie 23% (źródło: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf). Wiele z tych małych firm potrzebuje zewnętrznego finansowania, aby zapewnić sobie płynność finansową lub zrealizować inwestycje. Niestety, nie wszystkie mogą liczyć na własne środki. W tej sytuacji wielu przedsiębiorców decyduje się szukać wsparcie w banku, próbując zaciągnąć kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Jednak nie każdy może wykazać się odpowiednio wysokimi dochodami lub zabezpieczeniem, aby otrzymać kredyt. Nie powinno zatem dziwić, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna interesować się faktoringiem.

faktoring w banku
faktoring w banku
Popularność faktoringu

W ciągu 9 miesięcy 2017 roku z tego rozwiązania skorzystało już 8,5 tys. firm, gdy w analogicznym okresie 2016 roku było ich o 1000 mniej. W tym okresie tylko firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności o łącznej wartości 132,1 mld zł, a przecież wielu faktorów działa również poza tym związkiem (źródło: http://faktoring.pl/2017/10/25/popyt-na-faktoring-stale-rosnie/). To pokazuje, że polski rynek faktoringu bardzo dynamicznie się rozwija. Tę usługę oferują zarówno banki, jak i firmy faktoringowe.

 

Banki wolą duże firmy

Faktoring to łatwe pozyskiwanie środków na bieżącą działalność i zabezpieczenie przed ryzykiem braku zapłaty od kontrahenta. Mechanizm działania jest bardzo prosty: przedsiębiorca wystawia fakturę z odroczoną płatnością kontrahentowi, a potem odsprzedaje ją faktorowi, otrzymując za to nawet 90% jej wartości. Kontrahent rozlicza się wtedy z faktorem. W ten sposób przedsiębiorca łatwo zamienia należność w gotówkę. Dzięki faktoringowi firma zabezpiecza swoją płynność finansową, może bardziej elastycznie podchodzić do terminów płatności, a także motywować kontrahentów do szybszego regulowania należności. Tyle teoria. W praktyce może się okazać, że mały przedsiębiorca nie przebije się przez kordon biurokratyczno-proceduralny faktora, aby podpisać umowę faktoringową. Dotyczy to szczególnie banków, które świadczą usługi faktoringowe.

 

Faktoring dla każdego?

Jeszcze do niedawna faktoring był oferowany przede wszystkim dużym firmom, a mikroprzedsiębiorcy mieli do niego ograniczony dostęp. To się zmieniło w ostatnim czasie, ale niektóre banki wydają się tego nie zauważać i nadal stawiają największe podmioty na uprzywilejowanej pozycji. Niestety, nastawiając się na duże firmy, banki często nie potrafią dostosować swoich produktów faktoringowych do mniejszych podmiotów. W rezultacie okazuje się, że analizują te ostatnie w podobny sposób, jak przy kredytach, np. badają przede wszystkim sytuację finansową przedsiębiorcy, interesują się wysokimi obrotami i masowymi transakcjami. Niechętne są również często, aby świadczyć usługi faktoringowe na rzecz nowych firm. Nie oznacza to jednak, że małe firmy są pozbawione szansy na faktoring.

 

Faktoring pozabankowy

Zupełnie inne podejście niż banki wybierają firmy faktoringowe. W ich przypadku nie jest wcale takie istotne, ile miesięcy czy lat działa na rynku dany przedsiębiorca i jakie osiąga zyski. Tacy faktorzy nie koncentrują się w dużym stopniu na danych historycznych, jak robią to banki. Tutaj liczy się przede wszystkim, z jakimi kontrahentami współpracuje przedsiębiorca, czy są to wiarygodne podmioty. To oznacza, że nawet najmniejsza firma ma szansę skorzystać z faktoringu bez względu na to, czy w ostatnim okresie zanotowała zysk, czy stratę. Firmy faktoringowe wolą analizować jakość portfela należności i ich wielkość niż okres działania przedsiębiorcy na rynku.

Dużą przewagą firm faktoringowych nad bankami może być również większa elastyczność, stosowanie niestandardowych rozwiązań i przystosowywanie oferty do konkretnego klienta. Dzięki temu mikroprzedsiębiorca może finansować nawet pojedyncze faktury lub cały ich pakiet o niskich wartościach.

 

Dodatkowe usługi

Faktoring poza bankiem to często również możliwość skorzystania z wielu różnych, dodatkowych usług, jak na przykład obsługa wierzytelności, działania windykacyjne, dyskontowanie weksli, a nawet obsługa księgowa itp. Na pozabankowym rynku faktoringowym pojawia się coraz więcej graczy. Rośnie konkurencja, a zatem oferta faktoringu staje się coraz bogatsza i lepiej dostosowana do małych przedsiębiorców.

Banki proponują najczęściej sztywne, standardowe oferty, dopasowanie przede wszystkim do potrzeb największych firm, gdy tymczasem firmy oferujące faktoring pozabankowy są bardziej elastyczne i nierzadko przygotowują produkt faktoringowy pod określonego, indywidualnego klienta. Dzięki temu nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mogą korzystać z dobrodziejstw faktoringu. Jeśli Ty również chciałbyś z niego skorzystać, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym, który pomoże znaleźć najlepszą ofertę faktoringową dla Twojej firmy.

[wp-stealth-ads rows=”1″]