Dzięki faktoringowi przedsiębiorca otrzymuje dostęp do natychmiastowego finansowania, ale niejednokrotnie również do wielu dodatkowych usług. Ile trzeba jednak za to wszystko zapłacić? Koszt faktoringu zależy od bardzo wielu różnych czynników i jest ustalany przeważnie indywidualnie.

ile kosztuje faktoring
ile kosztuje faktoring?

Jeszcze kilkanaście lat temu faktoring nie był znany wielu polskim przedsiębiorcom, a inni traktowali go bardziej jako ciekawostkę niż przydatny instrument finansowy. Dziś faktoring stał się dla wielu firm ważnym sposobem na błyskawiczne uzyskanie finansowania i zabezpieczeniem przed zatorami płatniczymi. Nie powinno zatem dziwić, że z faktoringu korzysta obecnie co najmniej 8,1 tys. przedsiębiorstw (w analogicznym okresie 2016 roku było ich 7,2 tys.), a firmy faktoringowe sfinansowały od początku roku niemal 4 mln faktur (średnia wartość każdej z nich to 21,5 tys. zł). Warto dodać, że jeszcze 2 lata temu liczba przedsiębiorców korzystających z faktoringu nie przekraczała 6,4 mln, a obroty firm faktoringowych kształtowały się na poziomie 60,7 mld zł. Dziś obroty faktorów w Polsce to co najmniej 83,6 mld zł. Kto korzysta najchętniej z faktoringu?

 

Dla kogo faktoring?

Faktoring to przede wszystkim idealne narzędzie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Wierzytelność sprzedawana jest faktorowi, zanim jeszcze stanie się wymagalna, a wystawca faktury otrzymuje niemal od razu pieniądze, nie czekając na realizację płatności przez kontrahenta. To szczególnie wygodne rozwiązanie dla sprzedawców towarów i usług z odroczoną płatnością. W ten sposób firma może zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe (płynność finansową) i środki na bieżącą działalność bez konieczności zaciągania kredytu obrotowego. Z faktoringu korzystają z jednej strony przedsiębiorstwa, które posiadają niską płynność finansową, a z drugiej – firmy, które potrzebują szybko środków na inwestycję, okazję zakupową itp. Niektóre przedsiębiorstwa dzięki faktoringowi mogą szybciej zapłacić swojemu kontrahentowi i w ten sposób uzyskać korzystne rabaty. Faktoring to również dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogą otrzymać kredytu bankowego, na przykład z powodu krótkiego stażu na rynku, braku wystarczającego zabezpieczenia itp. To zalety i możliwości faktoringu. A co z jego kosztami? Warto im się przyjrzeć nieco bliżej.

 

Co wpływa na koszt faktoringu?

Jak wynika z analiz Polskiego Związku Faktorów, w Polsce najchętniej korzystają z faktoringu firmy, które działają w branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Te sektory przeważnie traktują sprzedaż faktur jako źródło finansowania, a w dalszej kolejności brane jest pod uwagę minimalizowanie ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Jednak inne branże również coraz chętniej sięgają po faktoring. Prędzej czy później przedsiębiorca musi jednak zadać pytanie: ile to kosztuje? Problem polega na tym, że całkowity koszt jest w faktoringu wypadkową wielu zmiennych. To sprawia, że ostateczna kwota do zapłaty za usługi faktoringu jest ustalana indywidualnie. Tak naprawdę każdy z faktorów stosuje własne konstrukcje opłat. Można jednak znaleźć w nich kilka wspólnych elementów, którym warto się przyjrzeć.

 

Zawierając umowę faktoringową, przedsiębiorca spotka się przede wszystkim z pojęciem prowizji przygotowawczej (upfront), która najczęściej ma wysokość procentową. Faktorzy naliczają ją, biorąc pod uwagę wartość limitu. Przy czym w tym ostatnim przypadku może to być zarówno limit dla faktoranta (maksymalna kwota wypłacona klientowi), jak i limit dla kontrahenta (sublimit, wartość, do której angażuje się faktor, gdy przekazuje zaliczkę faktorantowi). Prowizja przygotowawcza jest naliczana już w momencie podpisywania umowy faktoringowej.

 

Za realizowanie funkcji administracyjnych (na przykład badanie sytuacji finansowej dłużnika, zarządzanie wierzytelnościami itp.) pobierana jest prowizja administracyjna w formie procentowej (od każdej wykupionej przez faktora faktury) lub kwotowej (wysokość określona w umowie faktoringowej). Prowizja administracyjna jest tym mniejsza, im większy jest obrót faktoranta z poszczególnymi kontrahentami, im mniejsza jest ilość dłużników i im bardziej są oni solidni (płatność w terminie).

 

Kolejna prowizja naliczana jest od finansowanej faktury. Tutaj faktorzy stosują różne rozwiązania. Jedni mogą powiązać wysokość tej opłaty z zaliczką, inni – z wartością faktury brutto. Czasami ta prowizja potrącana jest z góry za okres, na który została wystawiona faktura, innym razem naliczana jest od daty wykupu faktury do terminu zapłaty przez dłużnika. Przy okazji warto także zwrócić uwagę na opłatę naliczaną po terminie płatności faktury, którą stosują powszechnie faktorzy, szczególnie gdy opóźnienia w regulowaniu płatności kontrahentów występują często.

 

Nie można nie wspomnieć również o prowizji del credere, która związana jest z przejęciem ryzyka (częściowym lub całkowitym) niewypłacalności dłużnika przez faktora. Nalicza się ją procentowo od wartości skupionych faktur, a jej wysokość jest związana ze stopniem ryzyka transakcji, kosztami weryfikacji, sytuacją finansową kontrahenta, branżą itp. Do tego dochodzi również prowizja za zabezpieczenie faktoringu polisą ubezpieczeniową. Tutaj może być umowa zawarta pomiędzy ubezpieczycielem i faktorem (chociaż koszt polisy pokrywa firma faktoringowa, najczęściej jest on przerzucany na faktoranta wraz z kosztem oceny i monitorowania dłużnika) lub pomiędzy ubezpieczycielem i faktorantem (przedsiębiorca sam negocjuje stawki).

 

Czasami pojawia się także prowizja z tytułu umowy o linię. W tym przypadku faktor zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości umów faktoringu. Ta prowizja liczona jest od ustalonego limitu. Do tego dochodzi jeszcze wiele innych dodatkowych opłat jak na przykład koszt priorytetowego finansowania faktury, opłaty za zmiany w umowie, opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku faktoringowego, marża za usługi dodatkowe itp.

 

Pomimo wielu różnych prowizji i opłat, faktoring nadal jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, gdy trzeba zdobyć szybko finansowanie lub zabezpieczyć się przed nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Coraz większa konkurencja na rynku usług faktoringowych sprawia, że również oferta faktoringu staje się coraz atrakcyjniejsza. Jeśli nie wiesz, jak znaleźć dla siebie najkorzystniejszy faktoring, poproś o wsparcie dobrego doradcę finansowego. Pomoc profesjonalisty to większa szansa na znalezienie najlepszej usługi faktoringowej dla Twojej firmy.

 

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin

[wp-stealth-ads rows=”1″]