Jak działa faktoring cichy (tajny, bez cesji)?

Jak działa faktoring cichy (tajny, bez cesji)?

Faktoring cichy (faktoring bez cesji) lub też inaczej nazywany faktoring tajny to nic innego jak faktoring klasyczny (z regresem), który nie wymaga wyrażenia zgody na cesje wierzytelności przez naszego kontrahenta.

faktoring cichy

Standardowa konstrukcja faktoringu klasycznego wymaga ustanowienia cesji wierzytelności. Co oznacza poinformowanie kontrahenta o zamiarze cesji oraz podpisanie przez niego stosownego dokumentu. W przypadku faktoringu cichego nie mamy do czynienia z podpisaniem dokumentu cesji. Kontrahent w takim przypadku wcale nie musi być informowany o tym fakcie.  Faktoring cichy jest często wygodniejszy w stosowaniu dla firmy która chce zwiększyć swoją płynność finansową poprzez skorzystanie z usług firmy faktoringowej. Dzieje się tak dlatego, że firma nie musi składać zapytani do kontrahenta czy wyrazi on zgodę na podpisanie cesji. Jednak faktoring ten jest bardziej ryzykowny dla faktora (firmy faktoringowej) przez co przeważnie jest droższy od faktoringu klasycznego.

Dla kogo faktoring cichy?

W przypadku faktoringu klasycznego głównie badana jest wypłacalność płatnika faktur a w przypadku faktoringu cichego przeważnie bardziej istotna jest zdolność do obsługi zobowiązań przez faktoranta. Faktoring klasyczny jest o tyle bezpieczniejszy od faktoringu cichego, że w przypadku niezapłacenia faktury przez wierzyciela właśnie faktorant po okresie tzw. prolongaty ma obowiązek zapłacić za przeterminowaną niedokonaną płatność przez dłużnika. Mówi się, że faktoring cichy ogólnie jest dla klientów dobrych. Dlatego firmy zalegające ZUS, US, zalegające w BIK raczej nie dostaną faktoringu cichego.

W przypadku faktoringu cichego nawet jak z faktorantem wierzyciel ustali konkretny rachunek do zapłaty za fakturę zawsze może on ją zmienić gdyż płatnik nie zobowiązał się poprzez dokument cesji do wpłaty na konkretny rachunek ustalony z faktorem a najczęściej faktorant nie ma świadomości że podmiot na rzecz którego świadczy usługi korzysta z usługi faktoringu.

Faktorant (dostawca) może nie chcieć zapytać kontrahenta o wyrażenie zgody na cesje wierzytelności  z wielu, często błahych powodów. Oto najczęstsze powody: wierzyciel boi się, że zapytanie o cesje wpływanie na znaczące pogorszenie się albo całkowite zerwanie relacji biznesowych; wierzyciel boi się, że kontrahent pomyśli, że sytuacja w jego firmie znacząco się  pogorszyła, że korzysta on z faktoringu  czy też boi się po prostu odmowy ze strony kontrahenta. Wiele takich założeń jest najczęściej bezpodstawnych ale są to najczystsze przyczyny dlaczego wiele osób ma opory przed skorzystaniem z usługi faktoringu.

Kiedy stosować faktoring cichy

Faktoring cichy ma też zastosowanie tam gdzie mamy problem z ustanowieniem cesji wierzytelności  gdyż nasz kontrahent nie wyrazi takiej zgody z różnych powodów. Jak zauważamy coraz częściej jednostki samorządu państwowego nie chcą wyrażać zgody na taką cesje. Wiec najlepiej takie sprawy dogadywać już na poziomie szczegółów dogadywania treści kontraktu. Często przyczyną może być np. z góry założona chęć przeciągania płatności lub też celowe zamierzenie niezapłacenia wierzytelności.

Aktualnie niewiele faktorów stosuje cesje ciche. Jeżeli już wydają zgód na cesje cichą to przeważnie na dobrych płatników a także dla podmiotów gospodarczych mających klarowną sytuacje.

Faktoring cichy przeważnie przybiera formę zabezpieczenia poprzez ustanowienie rachunku powierniczego, zastosowanie pełnomocnictwa do rachunku czy też zobowiązania klienta do samodzielnej wpłaty po zapłacie przez kontrahenta.

[wp-stealth-ads rows=”1″]