Polskie firmy coraz lepiej radzą sobie na międzynarodowym rynku i coraz łatwiej nawiązują handlowe kontakty. Takie relacje biznesowe są jednak często obarczone większym ryzykiem niż handel krajowy. Dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z faktoringu międzynarodowego.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-listopad 2017 roku polski eksport osiągnął wartość 802 mld 528,1 mln zł, czyli wzrósł o 9% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, natomiast wartość importu ukształtowała się na poziomie 794 mld 712,0 mln zł i była większa o 10,4% rok do roku. Naszym głównym partnerem handlowym, podobnie jak w poprzednich latach, pozostały Niemcy. Na dalszych miejscach uplasowały się Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy (źródło: https://www.forbes.pl/gospodarka/import-i-eksport-polski-w-2017-roku-nadwyzka-handlowa/vdr6t59). Coraz więcej polskich przedsiębiorców odkrywa, że handel z zagranicznymi kontrahentami może być bardzo dochodowy, ale wymaga również szczególnej ostrożności, chociażby dlatego, że trudniej wyegzekwować należność.

faktoring międzynarodowy

Oczywiście firmy mają do dyspozycji różne mechanizmy, które zabezpieczają finansowo ich interesy. Świadomi przedsiębiorcy chętnie z nich korzystają. Jednym z takich rozwiązań jest faktoring międzynarodowy. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że ten rodzaj faktoringu wzrósł w 2017 roku o ponad 53%, z czego na faktoring importowy przypadło 28,11%, a na faktoring eksportowy – 25,55%. Łączna wartość obrotów w faktoringu międzynarodowym w 2017 roku wyniosła ponad 38 mln zł (źródło: http://faktoring.pl/analizy-i-statystyki/). Warto przyjrzeć się temu rodzajowi faktoringowi nieco bliżej.

 

Faktoring międzynarodowy – rodzaje i schemat działania

Faktoring międzynarodowy dzieli się na kilka rodzajów, tak jak handel międzynarodowy. Mamy więc do czynienia z faktoringiem importowym, w którym przedsiębiorca przelewa należność za transakcję na konto faktora mającego siedzibę w kraju importera. Bardzo popularny jest również faktoring międzynarodowy eksportowy. Właśnie na jego przykładzie pokażemy dokładniej mechanizm działania tej usługi. Przedsiębiorca, który w naszym przypadku jest eksporterem, podpisuje umowę z faktorem eksportowym, a potem realizuje usługi lub wysyła towary do swojego kontrahenta za granicą. Następnie przedsiębiorca wystawia fakturę importerowi i przekazuje jej kopię faktorowi. Ten ostatni wypłaca eksporterowi zaliczkę na poczet kupionej faktury (nawet 95% jej wartości). Ten mechanizm jest zatem bardzo podobny do faktoringu krajowego.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – obecnie większość tego typu transakcji, finansowanych faktoringiem międzynarodowym, realizowanych jest z udziałem dwóch faktorów. Co to oznacza? W transakcji bierze udział nie tylko faktor eksportowy, ale również importowy. Ten pierwszy dokonuje cesji wierzytelności, kupionej od eksportera, na rzecz faktora importowego, który w ten sposób nabywa prawo do przyjęcia zapłaty za transakcję od importera. Potem faktor importowy przekazuje pieniądze faktorowi eksportowemu i to właśnie on ostatecznie rozlicza się z eksporterem. Gdy zagraniczny kontrahent nie wywiąże się z płatności, faktor importowy i tak płaci eksportowemu, a sam rozpoczyna windykację.

 

Korzyści z faktoringu międzynarodowego

Korzystanie z faktoringu międzynarodowego z udziałem dwóch faktorów znacznie ułatwia działania eksportowe. To szczególnie dobre rozwiązanie, gdy eksporter wysyła towary do wielu różnych krajów. Nie musi wtedy współpracować z wieloma różnymi faktorami, ale podpisuje umowę z jednym (eksportowym), który następnie podejmuje współpracę z wieloma faktorami importowymi i poprzez nich zajmuje się całą procedurą w różnych krajach. Warto jednak spojrzeć na faktoring międzynarodowy z szerszej perspektywy. Dużą korzyścią dla przedsiębiorcy jest tutaj przede wszystkim zapewnienie płynności finansowej dzięki natychmiastowemu dostępowi do środków (nie trzeba się martwić, z czego zapłaci się ZUS, podatek czy wynagrodzenie pracowników), a przy okazji faktoring pozwala wyeliminować inne, często bardziej czasochłonne procedury związane z handlem międzynarodowym (np. akredytywa).

Korzystanie z faktoringu międzynarodowego ogranicza możliwość pojawienia się złych długów i ułatwia zarządzanie należnościami. Ważnym wsparciem dla przedsiębiorcy prowadzącego handel międzynarodowy jest także dostęp do wiedzy z lokalnego rynku i innych kultur, a także możliwość uzyskania pomocy prawnej i pomocy w weryfikacji zagranicznego kontrahenta.

 

Faktoring międzynarodowy może być wykorzystywany tak naprawdę w każdej branży. To rozwiązanie eliminuje zagrożenie brakiem zapłaty od kontrahenta (faktoring pełny z ryzykiem przejmowanym przez faktora), skraca czas pozyskania środków i ułatwia działanie na rynku obcym kulturowo. Jeśli chciałbyś skorzystać z potencjału, jaki daje faktoring międzynarodowy, skontaktuj się już teraz z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże dobrać najlepszą ofertę faktoringu dla Twojej firmy.

[wp-stealth-ads rows=”1″]