Faktoring odwrotny jest odpowiedzią rynku finansowego na zapotrzebowanie przedsiębiorców i kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań. Okazało się, że jest coraz większy popyt nie tylko na natychmiastowe finansowanie faktur po stronie sprzedawców, ale również po stronie kupujących towary i usługi.

jak działa faktoring odwrotny

Polski rynek faktoringowy jest młody, ale rozwija się w błyskawicznym tempie. Od 2001 roku ten sektor urósł w Polsce ponad czternastokrotnie, nieustannie zwiększa się liczba przedsiębiorców, którzy korzystają z faktoringu, a co roku faktorzy finansują coraz większą ilość faktur. W 2016 roku wartość polskiego rynku faktoringowego wynosiła prawie 176 mld zł i była o 20% większa niż w 2015 roku. W tym czasie prawie 8 tys. przedsiębiorców skorzystało z faktoringu, gdy rok wcześniej było ich o 1 tys. mniej. Faktorzy sfinansowali łącznie 7,5 mln faktur w 2016 roku, czyli o 1 mln więcej niż w 2015 roku (źródło: http://faktoring.pl/2017/01/24/faktoring-w-2016-r-urosl-o-20-proc/). W 2017 roku ten dynamiczny wzrost wcale nie zmalał. Po III kwartałach rynek faktoringowy osiągnął poziom 132 mld zł, czyli o ponad 17% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. W tym czasie sfinansowano już około 6,4 mln faktur (źródło: http://faktoring.pl/2017/10/25/popyt-na-faktoring-stale-rosnie/). Na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów faktoringu, wśród nich – faktoring odwrotny, zwany również odwróconym.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Dane pokazują, że w Polsce nadal są duże kłopoty z terminowym płaceniem należności przez kontrahentów. Z tym problemem boryka się nawet 85% polskich przedsiębiorców. Najgorzej jest w sektorze budowlanym, ale to nie znaczy, że inne branże nie mają kłopotów z zatorami płatniczymi (źródło: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2017/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw—pazdziernik-2017). Nic dziwnego, że w tej sytuacji wielu przedsiębiorców próbuje unikać ryzyka z odzyskaniem płatności, korzystając z faktoringu. Jednak także te podmioty, które mogą mieć kłopot z terminowym płaceniem zobowiązań, powinny wziąć pod uwagę usługi faktora. Dla takich przedsiębiorców przygotowano faktoring odwrotny, czyli produkt zbliżony nieco do kredytu obrotowego, ale nie można mylić tych dwóch rozwiązań. Na czym polega faktoring odwrotny? W tym przypadku nie finansuje się należności z tytułu sprzedaży, ale zobowiązania. Ten produkt jest kierowany do przedsiębiorców dokonujących zakupu. Gdy dostawca dostarczy towar lub usługę, wystawia fakturę. Kupujący (faktorant) oferuje fakturę (potwierdzoną, z oświadczeniem odbiorcy o zgodności dokumentu z zamówieniem) do wykupu faktorowi. W ramach faktoringu odwrotnego faktor płaci dostawcy całą należną kwotę. W ustalonym umową terminie faktorant zwraca faktorowi kwotę wykupu faktury powiększoną o określone odsetki. Zanim faktor podpisze umowę z przedsiębiorcą, często najpierw ocenia jego sytuację finansową i określa, którzy dostawcy zostaną objęci faktoringiem.

Zalety faktoringu odwrotnego?

Dużą zaletą opisanego powyżej rozwiązania jest to, że kupujący zyskuje tak naprawdę więcej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań, które wynikają z nabycia określonych towarów lub usług. Przedsiębiorca może lepiej zarządzać płynnością finansową swojej firmy i optymalizować czas dokonywania spłat zobowiązań. Wcześniej wspomnieliśmy, że faktoring odwrotny nieco przypomina kredyt obrotowy, ponieważ pozwala zdobyć środki na bieżące zobowiązania i funkcjonowanie firmy. Jednak w przeciwieństwie do kredytu faktoring odwrotny nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową. Kolejną zaletą takiego faktoringu jest możliwość szybkiego regulowania zobowiązań, nawet przed terminem, co poprawia wizerunek przedsiębiorcy, buduje jego wiarygodność. Z kolei możliwość szybkiego uregulowania zobowiązania często sprawia, że dostawcy chętniej udzielają rabatów i skłonni są zaoferować lepsze warunki finansowe. Faktoring odwrotny pozwala przeznaczyć aktualne środki, posiadane przez firmę, na uregulowanie wynagrodzeń czy zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego, a przy tym płacić jednocześnie w terminie za dokonane zakupy.

Faktoring odwrotny – dla kogo to rozwiązanie?

Faktoring odwrotny sprawdza się tak naprawdę w różnych branżach. To szczególnie dobre rozwiązanie, gdy przedsiębiorca ma wielu dostawców, gdy wystawiane są mu faktury o krótkim terminie płatności albo dostawca żąda zapłaty gotówką. Faktoring odwrotny będzie również idealnym produktem, gdy dostawca jest skłonny udzielać specjalnych rabatów za regulowanie płatności przed terminem. Może się wtedy okazać, że nawet konieczność zapłacenia odsetek faktorowi będzie korzystniejsze niż kupowanie towarów lub usług w standardowej cenie. Warto pamiętać, że faktoring odwrotny pozwala także wyeliminować wiele operacji bankowych dla różnych dostawców (oszczędność czasu) na rzecz jednego przelewu dla faktora.

Jeśli chciałbyś skorzystać z zalet, jakie oferuje faktoring odwrotny, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym, który wyszuka dla Twojej firmy najkorzystniejszą ofertę faktoringu.

[wp-stealth-ads rows=”1″]