Mikroprzedsiębiorstwa mają szansę na finansowanie!

Mikroprzedsiębiorstwa mają szansę na finansowanie!
3,7 mln – tyle osób pracuje w Polsce w mikroprzedsiębiorstwach. Niestety co trzecia mikro firma znika z rynku już po roku swojej działalności. Wynika to w dużej mierze z ograniczonych możliwości korzystnego finansowania dla firm. Banki z roku na rok zaostrzają politykę udzielania kredytów dla małych firm, a tę lukę powoli wypełniają prywatne firmy pozabankowe.
Mniejsze firmy mają trudniej

Jesienią 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował ankietę, z której wynika, że banki bardzo zaostrzyły politykę przyznawania kredytów dla małych i średnich firm. Istnieje również tzw. branże wykluczone, które nawet pomimo dobrej sytuacji finansowej, mogą tylko pomarzyć o uzyskaniu kredytu, a są to m.in. branża budowlana czy branża transportowa. Bardzo trudno uzyskać kredyt mikro firmom, które zatrudniają do 9 osób. W takich firmach majątek i przepływy pieniężne są bardzo małe, przez co nie trudno wpaść w zatory płatnicze co prowadzi do niewypłacalności, a w końcu do upadku.

Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazuje, że aż 80% firm w Polsce ma problem z płynnością finansową, co prowadzi do dodatkowych kosztów związanych z monitoringiem zaległych płatności jak ich windykacją. Nie jest rzadkością, że firmy rezygnują z współpracy z kontrahentami którzy wymagają dłuższych terminów płatności, przez co często na tym tracą. Nie chcą finansować zamówień za które otrzymają zapłatę po nawet 90 dniach, ale z drugiej strony nie mają za co ich finansować, ponieważ uzyskanie kredytu obrotowego w banku graniczy z cudem. W tę lukę zaczyna wchodzić faktoring, dzięki któremu właśnie ci mali mają możliwość finansować swoją bieżącą działalność.

Faktoring to ochrona płynności finansowej

Pomimo tego, że faktoring jest coraz popularniejszą formą finansowania w Polsce, wielu przedsiębiorców nie posiada dokładnej wiedzy na czym polega faktoring. W skrócie faktoring polega na wykupie wierzytelności przez firmę faktoringową.

faktoring dla mikroprzedsiębiorców

Dla przykładu:

  1. Firma wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności
  2. Faktura przekazywana jest do firmy faktoringowej
  3. Firma faktoringowa przelewa firmie środki finansowe które wynikają z faktury
  4. Po opłaceniu faktury przez klienta – firma oddaje środki finansowe które pozyskała od firmy faktoringowej.
Takie rozwiązanie pomaga zachować płynność finansową w firmie jak i uchronić się przed nierzetelnym kontrahentem, który opóźnia spłatę albo nie płaci. Takimi należnościami zarządza firma faktoringowa, na której spoczywa dochodzenie należności.

W samym 2017 r. firmy faktoringowe zarządzały wierzytelnościami o wartości 185 mln zł. i odnotowała blisko 17% wzrost w stosunku do 2016. Aż 9 tyś przedsiębiorców przekazało w ubiegłym roku do firm faktoringowych około 10 milionów faktur. Okazuje się, że banki tracą z roku na rok klientów poprzez wykluczanie ich z możliwości finansowania, na czym oczywiście zyskują firmy firmy faktoringowe. Okazuje się że to właśnie faktoring uchronił dziesiątki firm przed upadkiem.