Faktoring staje się w Polsce coraz popularniejszy. Warto jednak wiedzieć, że ta usługa przybiera różne formy. Jedną z nich jest faktoring z regresem, nazywany także często jako faktoring niepełny. Na czym on polega i co oznacza dla firmy, która korzysta z tej formy finansowania?

 regres w faktoringu

Faktoring to nic innego jak wygodny sposób na pozyskanie przez przedsiębiorcę środków finansowych na bieżącą działalność. To zdecydowanie łatwiej dostępny produkt niż na przykład kredyt obrotowy, przy zaciąganiu którego firma musi wykazać się dużą zdolnością kredytową i powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenie kredytu (np. nieruchomość, maszyny itp.). W przypadku faktoringu finansowanie oparte jest przede wszystkim na wystawionych fakturach. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta chętnie z tej formy pozyskiwania środków na bieżącą działalność. W rezultacie w 2016 roku na faktoring zdecydowało się prawie 7,9 tys. firm, gdy rok wcześniej było ich 7 tys. W tym okresie faktorzy sfinansowali również o 1 mln faktur więcej niż w 2015 roku, osiągając poziom 7,5 mln dokumentów sprzedaży. W rezultacie w 2016 roku polski rynek faktoringowy urósł prawie o 21% w ujęciu rocznym i wart był niemal 176 mld zł (źródło: http://faktoring.pl/2017/01/24/faktoring-w-2016-r-urosl-o-20-proc/). Należy również dodać, że przez wielu przedsiębiorców faktoring jest traktowany jako sposób zabezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahenta. Nie jest tak jednak w każdym przypadku. Przykładem jest faktoring z regresem.

 

Regres w faktoringu – jak działa?

Zanim wyjaśnimy dokładnie, na czym polega faktoring z regresem i jakie mogą być jego konsekwencje, warto najpierw w kilku słowach przybliżyć kwestię samego pojęcia „regres”. To termin stosowany w różnych dziedzinach. W finansach określa się w ten sposób roszczenie zwrotne. Jak to wygląda w faktoringu? Tutaj regres pojawia się w tzw. faktoringu niepełnym. Schemat działania wygląda podobnie jak w innych formach faktoringu. Przedsiębiorca (faktorant) wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności za sprzedaż towarów lub usług, którą oferuje do sfinansowania faktorowi. W ten sposób przedsiębiorca nie musi czekać, aż kontrahent ureguluje płatność, ma do dyspozycji pieniądze natychmiast. Różnica w stosunku do innych form faktoringu występuje właśnie w kwestii pojawienia się regresu. Oznacza to, że w tym przypadku faktor nie przejmuje odpowiedzialności za potencjalną niewypłacalność kontrahenta przedsiębiorcy lub za bankructwo dłużnika. Całe ryzyko pozostaje przy faktorancie i to właśnie on przez cały czas pozostaje dla faktora stroną umowy, a nie dłużnik, który ma opłacić fakturę. Gdy faktura zostanie opłacona, pieniądze wpływają na konto faktora, a faktorant może cieszyć się łatwym finansowaniem bieżącej działalności, jak w przypadku innych rodzajów faktoringu. Co jednak, gdy kontrahent nie zapłaci?

 

Konsekwencje faktoringu z regresem

Faktoring z regresem jest traktowany w obrocie handlowym jako warunkowe zbycie wierzytelności. Właśnie ta warunkowość ma tutaj kluczowe znaczenie. W faktoringu niepełnym przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością oddania pieniędzy otrzymanych od faktora, gdyby kontrahent okazał się niewypłacalny. Z tego względu przedsiębiorca musi brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego ryzyka, zarządzając budżetem firmy. Do zwracanych środków trzeba jeszcze doliczyć koszty związane ze zwłoką w płatności dłużnika i opłatę na rzecz faktora. Nie zawsze jednak trzeba oddawać wszystkie pieniądze pozyskane od faktora. Na rynku funkcjonuje również faktoring mieszany, który jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku faktor określa kwotę, do wysokości której przejmuje ryzyko, natomiast za pozostałą część zobowiązania nadal odpowiedzialny jest przedsiębiorca i będzie musiał ją zwrócić w przypadku niewypłacalności dłużnika. Skoro ryzyko pozostaje przy przedsiębiorcy, czy taki faktoring z regresem ma jakieś zalety i czy warto się na niego zdecydować?

 

Czy faktoring niepełny ma zalety?

Przede wszystkim należy podkreślić, że faktoring niepełny jest dostępny dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę, w jakiej działają. Wynika to z faktu, że faktor nie ponosi tutaj tak dużego ryzyka, jak w faktoringu bez regresu. To ma zresztą również inną konsekwencję – faktoring niepełny jest tańszy niż pełny, co przekłada się także na jego dużą popularność. Wielu przedsiębiorców traktuje faktoring z regresem jako pewnego rodzaju pożyczkę, licząc się z tym, że pieniądze trzeba będzie zwrócić. Z takiego faktoringu warto także korzystać, gdy współpracuje się ze sprawdzonymi kontrahentami, a kontakty biznesowe trwają już od kilku lat. Faktoring z regresem ma również zalety, które spotyka się w innych formach takiego finansowania – nieskomplikowane formalności, szybka decyzja o finansowaniu, krótki czas oczekiwania na środki, łatwiejsza dostępność w porównaniu z kredytem bankowym.

Jeśli masz sprawdzonych kontrahentów i chcesz skorzystać z faktoringu niepełnego, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym, który pomoże dobrać najlepszą ofertę faktoringu dla Twojej firmy.

[wp-stealth-ads rows=”1″]