Na czym polega ubezpieczenie należności?

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Współpraca z niesolidnym kontrahentem może przysporzyć wiele problemów przedsiębiorstwu, a gdy pojawia się problem ze ściągalnością należności od kilku partnerów handlowych, może to nawet zagrozić utratą płynności finansowej. Aby uchronić się przed takim niebezpieczeństwem, warto Skorzystać z ubezpieczenia należności.

 

Nie zawsze sprzedaż towarów oznacza, że od razu sprzedawca otrzyma pieniądze. Często praktykowane są odroczone płatności, a towar wydawany jest na zasadzie kredytu kupieckiego. To powszechna praktyka w wielu branżach. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trafi się na nieuczciwego kontrahenta lub na przedsiębiorcę, którego sytuacja finansowa nagle radykalnie się pogorszyła. Warto mieć na uwadze, że w 2016 roku liczba niewypłacalnych firm w Polsce wzrosła o 8%, a eksperci już szacują, że w 2017 roku może przybyć kolejne 3% podmiotów gospodarczych, które nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań wobec dostawców. W 2016 roku największy problem z niewypłacalnością pojawił się w sektorze handlu i usług, a pod koniec ubiegłego roku – również w budownictwie i przemyśle. Najwięcej problemów z regulowaniem swoich zobowiązań firmy miały we wrześniu i grudniu 2016 roku (źródło: http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Lists/NewsDocuments/EH_niewyplacalnosc_firm_w_Polsce_2016.pdf). W tej sytuacji zabezpieczanie należności polisą ubezpieczeniową wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Coraz więcej polskich przedsiębiorców jest właśnie tego zdania, co potwierdza wzrost popytu na ubezpieczenia należności w II połowie 2016 roku oraz spadające ceny polis. W ubiegłym roku stawki za ubezpieczenie kredytu kupieckiego były o kilka procent tańsze niż w 2015 roku. Do tego większość ubezpieczycieli nie planuje podwyżek polis w 2017 roku (źródło: http://www.rp.pl/Ubezpieczenia/301259827-Wiecej-ubezpieczen-naleznosci.html#ap-1). Ubezpieczenie należności – jak korzystać?

faktoring ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia należności – dostępne warianty

Ubezpieczenie należności to przede wszystkim skuteczna ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy nabyli towar w kredycie kupieckim. To oznacza, że chronimy tutaj wierzytelność, która powstaje w wyniku sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Należy podkreślić, że chodzi o należności, których termin płatności nie przekracza najczęściej 180 dni.

Aby dokonać ubezpieczenia należności, przedsiębiorca musi skorzystać z usług firmy ubezpieczeniowej, która specjalizuje się w tego rodzaju polisach. Na polskim rynku dostępna jest oferta co najmniej kilku ubezpieczycieli, którzy obsługują zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MŚP. Do wyboru są dwa warianty ochrony. Pierwsza z nich to ubezpieczenie portfelowe, które obejmuje wielu kredytobiorców. Przedsiębiorca może zdecydować, czy objąć polisą wszystkich swoich kontrahentów, czy tylko wybranych, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą nie uregulować płatności w terminie. Oczywiście im większe ryzyko niewypłacalności danych kontrahentów, tym wyższa składka ubezpieczenia. Druga forma ochrony dotyczy ubezpieczenia pojedynczego, które jednak jest coraz rzadziej oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W tym wariancie ochroną obejmowana jest pojedyncza transakcja, czasami jeden kontrahent.

Wybór formy ochrony to jednak dopiero pierwszy krok. Trzeba jeszcze ustalić z ubezpieczycielem limity kredytowe dla każdego z kontrahentów, czyli określić maksymalną kwotę wierzytelności, jaka zostanie objęta ochroną. Firmy ubezpieczeniowe stosują tutaj dwa rozwiązania: limit zryczałtowany lub indywidualny. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel nie bada ryzyka związanego z określonym kontrahentem, co ma miejsce przy limicie indywidualnym. Wysokość tego ostatniego może zostać zmieniona już w trakcie trwania umowy. Warto podkreślić, że jedna polisa ubezpieczeniowa może obejmować zarówno limity zryczałtowane, jak i ustalane indywidualnie.

 

Jak wybrać ubezpieczenie należności?

Zanim przedsiębiorca dokona wyboru konkretnej oferty ubezpieczenia należności, powinien porównać warunki, jakie proponują różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Należy również dokładnie przeczytać warunki umowy przed jej podpisaniem i szczególnie dokładnie przeanalizować wyłączenia. Istotne są także definicje, które znajdują się na początku umowy. Trzeba sprawdzić, co dana firma uważa za wypadek ubezpieczeniowy, czyli zdarzenie, które umożliwia wypłatę odszkodowania. Dla jednego ubezpieczyciela będzie to orzeczenie sądu o upadłości dłużnika, dla innego – umorzenie postępowania komorniczego z powodu niemożności ściągnięcia należności itd. Warto także zwrócić uwagę na to, co jest przewlekłą zwłoką spłaty wierzytelności dla danego ubezpieczyciela. W jednym przypadku może to być na przykład 150 dni, w innym – 180 i więcej od daty płatności na fakturze.

Istotna jest także kwestia udziału własnego w zawartym ubezpieczeniu należności. Jeśli występuje taki zapis w umowie ubezpieczeniowej, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ewentualne odszkodowanie zostanie pomniejszone właśnie o procent wynikający z udziału własnego. Na koniec trzeba jeszcze dokładnie zapoznać się ze wszelkimi kosztami dodatkowymi, jakie mogą pojawić się w przypadku zawarcia ubezpieczenia. Dotyczy to przede wszystkim opłaty za ocenę ryzyka kontrahenta i kosztów windykacji.

Ubezpieczenie należności można stosować zarówno w przypadku kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. To rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców, chcących prowadzić biznes bez przykrych niespodzianek, mogących zagrozić płynności finansowej firmy. Jeśli chcesz, aby również Twoje przedsiębiorstwo mogło ubezpieczyć należności, zapytaj o radę kompetentnego doradcę finansowego, który pomoże wybrać najlepszą dla Ciebie polisę.

[wp-stealth-ads rows=”1″]