Rodzaje faktoringu – przegląd

Rodzaje faktoringu – przegląd
Faktoring jest usługą finansową, skierowaną dla firm potrzebujących poprawić swoją płynność finansową (ale nie tylko). Faktoring to nie tylko finansowanie, ale również dodatkowe usługi, które mają za zadanie zarządzać należnościami. Istnieje wiele rodzajów faktoringu, skierowanych do różnych potrzeb – dziś przybliżymy każdy.

rodzaje faktoringu

Faktoring pełny

Faktoring pełny daje najwyższy poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji, oczywiście przy największym koszcie. Firma faktoringowa przejmuje na siebie całe ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. Korzystając z faktoringu pełnego można mieć spokojną głowę – otrzymujemy zapłatę od faktora za terminową fakturę i nie interesuje nas co dalej stanie się z długiem.

Dla kogo?

Faktoring pełny skierowany jest do firm które chcą sfinansować fakturę z przeniesieniem ryzyka na firmę faktoringową. Stosowany najczęściej do nowych kontrahentów, z którymi nie mieliśmy okazji jeszcze współpracować i chcemy się zabezpieczyć przed ewentualnym ryzykiem.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny, znany jest jeszcze pod nazwą faktoring z regresem. Jest to najczęściej wybierana forma faktoringu w Polsce. Tu w odróżnieniu od faktoringu pełnego – ewentualna niewypłacalność naszego klienta powoduje iż to my odpowiadamy za należność wobec firmy faktoringowej. Należy mieć na uwadze, że nie zostajemy sami z windykowaniem długu, lecz robi to za nas faktor.

Dla kogo?

Ten rodzaj faktoringu skierowany jest do firm, które mają stałych i znanych sobie kontrahentów, gdzie ewentualne ryzyko związane z brakiem spłaty jest znikome.

 

Faktoring cichy

Jeśli nie chcemy z różnych względów informować naszego kontrahenta o finansowaniu jego zobowiązań przez firmę faktoringową – tu zastosowanie znajdzie faktoring cichy. W tym przypadku spłata za fakturę trafia na konto klienta i to dopiero klient używający faktoringu cichego spłaca zaliczkę którą otrzymał od faktora.

Dla kogo?

Dla firm które nie chcą aby ich kontrahenci wiedzieli, że korzystają one z faktoringu. Pomimo coraz większej wiedzy odnoście faktoringu, może się trafić kontrahent który tej wiedzy nie posiada i myli faktoring z windykacją, a my nie chcemy stracić kontrahenta.

Faktoring kontraktowy

Najczęściej znajduje swoje zastosowanie w branży budowlanej. Polega na finansowaniu realizacji jednorazowego rozłożonego w czasie kontraktu. Dzięki niemu można pokryć koszty pracy i materiałów przed zakończeniem prac i finalnym rozliczeniem kontraktu.

Dla kogo?

Skierowany jest do firm które wygrały przetarg, lub udało im się pozyskać duży kontrakt. Jest alternatywą kredytu pod kontrakt.

Faktoring wymagalnościowy

Faktoring wymagalnościowy polega na wypłaceniu zaliczki przez faktora w momencie w którym wierzyciel nie zapłaci za fakturę w ustalonym terminie. Zadaniem faktora jest również odzyskanie należności. Dzięki temu firma korzystająca z faktoringu wymagalnościowego nie ponosi kosztów odsetek – ponieważ w praktyce nie korzysta z finansowania.

Dla kogo?

Używają go firmy które nie potrzebują finansowania ponieważ mają dobrą płynność finansową, ale chcą zabezpieczyć się przed opóźnieniami w spłacie swoich kontrahentów