Split payment a faktoring

Split payment a faktoring
Split payment wejdzie w życie już 1 lipca. Jest to mechanizm podzielnej płatności, który ma za zadanie uszczelnić system podatkowy i zlikwidować karuzele podatkowe.  Jak split payment wpłynie na usługi faktoringowe?

split payment a faktoring

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielnej płatności rozdzieli należności pomiędzy przedsiębiorcami na 2 części. Pierwszą będzie płatność właściwa, a druga to podatek VAT. Obie płatności będą skierowane na oddzielne konta. Dzięki podzieleniu zapłaty i przelewów VAT na specjalnych rachunkach uszczelniony zostanie system podatkowy i ulegnie zmniejszeniu dziura podatkowa. Trzeba wiedzieć, że to rozwiązanie jest dobrowolne, a każdy przedsiębiorca będzie sam mógł zdecydować z którymi kontrahentami będzie się rozliczał w taki sposób. Docelowo od 1 stycznia 2019 roku, mechanizm podzielonej płatności ma być obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy.

 

Split payment a faktoring

Istnieją dwie możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez firmę faktoringową. Faktor może zastosować split payment w momencie wypłaty zaliczki klientowi, oraz w czasie rozliczania udziału własnego po otrzymaniu spłat do dłużników faktoringowych. Warto wiedzieć, że firma faktoringowa, w momencie kiedy otrzyma płatność w mechanizmie podzielonej płatności, odpowiada za nierozliczony podatek VAT wspólnie z dostawcą.

Wspólna odpowiedzialność powoduje, że firmy faktoringowe rozważają różne możliwości rozliczania. Możliwych jest kilka wariantów. Faktorzy mogą finansować faktury używając split payment, mogą wypłacać zaliczki proporcjonalnie – na oba konta, albo pozostać przy dotychczasowym modelu wypłaty, przy ówczesnym rozliczeniu udziału własnego na zasadach split payment.

Tak czy inaczej faktoring pozostanie tą samą usługą, a my możemy mieć pewność, że firmy faktoringowe zrobią wszystko by klienci w ogóle tego nie odczuli, ani pod względem formalności, ani pod względem ceny faktoringu.

Wypełnij Poniższe Dane i Skorzystaj z Bezpłatnej Konsultacji Telefonicznej!

www.faktoring.biz/regulamin

[wp-stealth-ads rows=”1″]