Ustawowe odsetki są formą rekompensaty z niespłaconych w terminie należności. Jeżeli masz dłużnika który nie płaci w terminie – powinieneś zacząć go windykować w celu odzyskania pieniędzy i doliczyć do tego ustawowe odsetki za zwlokę. Jakie są odsetki ustawowe za opóźnienia płatności w 2020?

ustawowe odsetki za opóźnienie

Ustawowe odsetki za opóźnienie – ile wynoszą w 2020?

Dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju nie pozostawiają złudzeń – prawie 90% polskich firm nie otrzymuje zapłaty w terminie. Odsetki ustawowe za opóźnienie mają na celu zrekompensowanie przedsiębiorcom opóźnienia w płatnościach. Mają one za zadanie zdyscyplinować dłużnika i być czymś w rodzaju odszkodowania dla wierzyciela.

Mamy 3 różne rodzaje odsetek ustawowych:

  • odsetki kapitałowe – są naliczane od pożyczonego kapitału
  • odsetki za opóźnienie – są naliczane od przeterminowanych płatności wynikających z faktury
  • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie w płatności – kiedy można ich zażądać?

Wyłącznie w przypadku jeśli twój dłużnik ma wobec Ciebie nieuregulowane płatności o charakterze pieniężnym, otrzymujesz prawo do żądania wypłaty odsetek. Prawo przysługuje każdemu – nawet jeśli opóźnienie w spłacie nie spowodowało żadnej szkody. Czynnikiem łagodzącym NIE JEST przypadek w którym opóźnienie było niezależne od dłużnika. Warto pamiętać, że już od pierwszego dnia opóźnienia – wierzyciel ma prawo żądać spłaty należności wraz z odsetkami. Nie tylko przedsiębiorcy mogą mieć naliczone odsetki, ale np. bank może naliczyć je konsumentowi jeśli nie obsługuje kredytu w terminie.  Przepisy regulujące odsetki za opóźnienie to Kodeks Cywilny art 481.

Odsetki ustawowe w 2020 roku – ile wynoszą?

Na wielkość odsetek wpływa stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego oraz wysokość punktu procentowego, który ma stałą wartość zapisaną w kodeksie cywilnym i ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co roku stawki odsetek obwieszcza Minister Sprawiedliwości.

Odsetki ustawowe to 5% w skali roku, a ich maksymalna stawka to 10% w skali roku.

Odsetki naliczane za opóźnienie to 7% w skali roku, do maksymalnie 14% w skali roku.

Odsetki naliczane za opóźnienia w transakcjach handlowych to 11,5% w skali roku.

Jeśli jesteś w sytuacji w której twój dłużnik nie reguluje terminowo zobowiązań – windykuj go. Możesz też skorzystać z usługi faktoringu, który poprawi Twoją płynność finansową ale i skutecznie pomoże w windykacji i monitorowaniu wierzytelności.