Co to jest faktoring wymagalnościowy i do kogo jest skierowany?

Co to jest faktoring wymagalnościowy i do kogo jest skierowany?
Faktoring staje się coraz popularniejszy wśród polskich firm jako finansowanie bieżącej działalności. Warto jednak wiedzieć, że pod terminem „faktoring” kryją się tak naprawdę różne rozwiązania. Jednym z nich jest faktoring wymagalnościowy. Sprawdzamy, na czym polega.

Dane publikowane regularnie przez Polski Związek Faktorów pokazują, że zainteresowanie faktoringiem w Polsce rośnie nieprzerwanie już od kilku lat. Na koniec 2017 roku korzystało z niego ponad 9 tys. firm, czyli o 12,6% więcej niż w 2016 roku, a faktorzy wykupili ponad 10 mln faktur na łączna kwotę 25,5 mld zł. Najchętniej z faktoringu korzystały firmy z sektora produkcji i dystrybucji (źródło: http://faktoring.pl/2018/02/07/polskie-firmy-coraz-czesciej-siegaja-faktoring/). Faktoring często jest traktowany jako rozwiązanie na zatory płatnicze. Faktoring wymagalnościowy doskonale wpisuje się w ten trend.

 faktoring wymagalnościowy

Faktoring wymagalnościowy – jak działa?

Pod pojęciem faktoringu kryje się tak naprawdę wiele różnego rodzaju mechanizmów finansowania. Dzięki temu ten instrument jest taki elastyczny i można go łatwo przystosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej słyszymy, że faktoring to łatwy sposób na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W rzeczywistości jednak można go wykorzystać o wiele szerzej. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni rodzaj faktoringu.

Przykładem nieco innego wykorzystania tego instrumentu jest faktoring wymagalnościowy, którego celem jest zapewnienie faktorantowi terminowego finansowania faktur. Problem w tym obszarze wcale nie jest marginalny. Jak wynika z wyliczeń Krajowego Rejestru Długów, obecnie polski przedsiębiorca musi czekać średnio 3 miesiące na uregulowanie należności przez kontrahenta. Odsetek przeterminowanych należności wynosi w Polsce ponad 22%. Do tego wzrasta liczba firm, że nie otrzymują nawet połowy należności w terminie (źródło: http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2018/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw—styczen-2018).

Faktoring wymagalnościowy pomaga rozwiązać ten problem, ponieważ w tej opcji faktorant (przedsiębiorca) otrzymuje pieniądze od faktora, gdy mija termin płatności, a kontrahent nie uregulował swojej należności. Taki mechanizm może obejmować wiele faktur, ale coraz więcej firm faktoringowych oferuje również finansowanie pojedynczej faktury. Najlepsze w tym rozwiązaniu jest to, że przedsiębiorca otrzymuje pieniądze zawsze w terminie albo od kontrahenta, albo od faktoranta, gdyby kontrahent okazał się niesolidny. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na różnicę w terminie wypłaty środków między faktoringiem wymagalnościowy a innymi typami faktoringu. W tych ostatnich często przedsiębiorca dostaje pieniądze niemal od razu po sprzedaniu faktury, natomiast w faktoringu wymagalnościowy – dopiero w terminie płatności wierzytelności (w przypadku kilku faktur ustala się najczęściej umowny termin). Stąd właśnie nazwa tego faktoringu. Jego zadaniem w tej wersji nie jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim odzyskanie należności od dłużnika.

 

 

Kto powinien się zdecydować na faktoring wymagalnościowy?

Faktoring wymagalnościowy to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają problemu z finansowaniem bieżącej działalności, a sytuacja ich firmy jest stabilna. To mechanizm idealny dla firm, które jeszcze nie zmagają się z problemem zatorów płatniczych, ale już odnotowują pojedyncze opóźnienia w płatnościach i boją się, że to zjawisko może się nasilić. Można napisać, że decyzja o skorzystaniu z faktoringu wymagalnościowego to myślenie przyszłościowe, to zabezpieczenie obecnej stabilizacji finansowej w przyszłości.

Warto kilka słów poświęcić korzyściom wynikającym z faktoringu wymagalnościowego. Przede wszystkim przedsiębiorca zyskuje pewność i przewidywalność płatności wierzytelności w terminie, nie musi martwić się o przepływy finansowe. Dzięki temu może łatwo zarządzać firmowymi środkami i bez obawy realizować kolejne kontrakty, wiedząc, że będzie miał pieniądze na przykład na zakup materiałów potrzebnych do produkcji lub do wykonania usługi. Warto również podkreślić, że w faktoringu wymagalnościowy przedsiębiorca nie musi płacić faktorowi żadnych odsetek, a jedynie marżę i prowizję. Dodatkowo firma zyskuje pomoc od faktora w odzyskaniu wierzytelności i monitorowaniu wpłat. Wiele firm faktoringowy oferuje również dodatkowe usługi wraz z faktoringiem wymagalnościowym, np. prowadzenie księgowości, sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, rejestr należności itp.

Faktoring wymagalnościowy jest tak naprawdę działaniem prewencyjnym, którego zadaniem jest zapobieganie ewentualnym problemom z terminowym odzyskaniem należności. W ten sposób minimalizuje się ryzyko, które mogłoby doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej firmy.

Jeśli chciałbyś zabezpieczyć się przed nieterminowym otrzymywaniem należności od kontrahentów, skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże wybrać najlepszą dla Twojej firmy ofertę faktoring wymagalnościowego.

[wp-stealth-ads rows=”1″]