Faktoring bez regresu – co musisz wiedzieć?

Faktoring bez regresu – co musisz wiedzieć?

Z roku na rok, faktoring staje się jedną z częściej wybieranych form finansowania biznesu. Istnieje wiele rodzajów i typów faktoringu, ale dziś zajmiemy się tematem faktoringu bez regresu. Dlaczego jest on najczęściej wybierany przez DUŻE firmy?

Faktoring bez regresu – na czym polega?

Faktoring bez regresu, zwany również jako faktoring pełny, polega na finansowaniu, jeszcze nie zapłaconych przez kontrahentów faktur. Przy czym faktor, czyli instytucja udzielająca usługi faktoringowej – przejmuje na siebie wszelkie ryzyko płynące ze strony niewypłacalności kontrahenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, faktorant, czyli przedsiębiorstwo które wystawia faktury terminowe, całkowicie zbywa należności wynikające z faktur. Od momentu przejęcia wierzytelności przez faktora – nasz kontrahent zobowiązany jest do uregulowania faktury właśnie do faktora.

faktoring bez regresu

W jakiej branży używa się faktoringu bez regresu?

Najczęściej, faktoring bez regresu wybierają firmy które stawiają na szybki rozwój i pozyskiwanie nowych kontrahentów, lecz jednocześnie chcą całkowicie wyeliminować ryzyko wynikające z możliwą niewypłacalnością swoich kontrahentów.  Najchętniej obejmowani usługą faktoringową, są klienci, o których firma nie ma wystarczającej wiedzy. Wiedzy na temat ich sytuacji finansowej. O zdolności do regulowania zobowiązań, albo jak płacą innym dostawcom.

Na duże zainteresowanie faktoringiem bez regresu, wpływa również czas niepewności gospodarczej i zawirowania na rynkach zagranicznych, na których to proces weryfikacji kontrahenta jest bardziej skomplikowany niż na rynku lokalnym.

Faktoring bez regresu – dla kogo?

Jeśli firma ma wykupioną polisę ubezpieczenia należności handlowych – faktoring pełny może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Podczas podpisywania umowy o faktoring – podpisywane jest również porozumienie  ubezpieczycielem. Na mocy porozumienia – faktor przejmuje wszystkie obowiązki klienta, które wynikają z polisy. Oznacza to dużą oszczędność dla faktoranta, bowiem przenosi się na faktora całą pracę związaną z monitoringiem płatności i zgłaszaniu nieterminowych płatności. W takim wypadku faktorant już nie musi administrować należnościami, nie musi ich windykować i jest w pełni chroniony przed ewentualną niewypłacalnością swoich kontrahentów.

Faktoring bez regresu sprawdza się również gdy firma chce poprawić bilans firmy i wyczyścić bilans z należności. Dzięki temu poprawiają się niektóre wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. Taką metodę nazywa się „off balance” i chętnie stosują je spółki giełdowe, oraz te które posiadają zagranicznych udziałowców.

[wp-stealth-ads rows=”1″]