Coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest forma prawna jako spółka z o.o. spółka komandytowa. Czy możliwe jest uzyskanie kredytu dla spółki z o.o. komandytowej? Podsuniemy Ci kilka pomysłów na to jak finansować działalność bieżącą oraz inwestycyjną takiej spółki.

Jednym z celów tworzenia takiej spółki jest korzystne rozliczenie zysku, brak podwójnego opodatkowania jak ma to miejsce w przepadku spółki z o.o. oraz ograniczenie odpowiedzialności ich właścicieli. Udzielenie finansowania dla takiego podmiotu wiąże się z wyższym niż przeciętnym ryzykiem dla instytucji finansującej więc większość banków jeżeli udzieli finansowania to zobowiąże  komandytariuszy do dokonania osobistych poręczeń. Analizując ofertę kredytową dostępną na rynku możemy zauważyć, że tylko kilka banków w swojej ofercie posiada możliwość sfinansowania spółki z o.o. spółki komandytowej.

kredyt dla spółki komandytowej

Spółka z o.o. czy spółka komandytowa – różnice

Przyjrzyjmy się najpierw bliżej dlaczego banki podchodzą z doza ostrożności do tej formy prawnej? Zgodnie z art. 102 k.s.h. spółką komandytową jest spółka osobowa. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej. Spółka komandytowa podobnie jak spółka jawna opiera się w ramach swojego funkcjonowania na związkach osobowych zachodzących pomiędzy wspólnikami (tzw. substrat osobowy spółki). Z tego też względu, także w spółce komandytowej zasadą jest m. in. stały i niezmienny skład osobowy wspólników.

Analizując strukturę spółki z o.o. spółki komandytowej mamy dwie kategorie wspólników – jedna odpowiadająca w pełnym i nieograniczonym zakresie za zobowiązania spółki (komplementariusze) oraz drugiej, która w określonych przypadkach odpowiedzialności tej ponosić nie będzie (komandytariusze), umożliwia to tworzenie konstrukcji, które w bardzo wysokim stopniu zabezpieczą majątek prywatny wspólników.

Jest to zasadnicza cecha odróżniająca w znacznym stopniu spółkę komandytową od jawnej, stanowiąca przy tym jedną z ważniejszych zalet spółki komandytowej.

W spółce tej jedynym komplementariuszem jest spółka z o.o.. Spółka z o.o. spółka komandytowa posiadaj jeszcze komandytariusza bądź komandytariuszy odpowiadających za zobowiązania spółki tylko i wyłącznie do wysokości sumy komandytowej a są to przeważnie osoby fizyczne. Suma komandytowa jest określoną w umowie spółki kwotową granicą odpowiedzialności osobistej komandytariusza. Określana więc jest na etapie zawiązania spółki (stanowi jeden z elementów obligatoryjnych umowy spółki – art. 105 pkt 5 k.s.h.), a także podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. Udziałowcem spółki z o.o. są osoby fizyczne i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki (art. 151 §4 k.s.h.), zaś zarząd może pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek zwolnić się od odpowiedzialności (art. 299 §2 k.s.h.). Konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej umożliwia tworzenie wielu odmian innych hybryd. Ale to najbardziej klasyczna konstrukcja ujęta jest na diagramie.

Spółka komandytowa – korzyści

Korzyścią oprócz ograniczenia odpowiedzialności jest również możliwość rozliczenia zysku w formie podatku liniowego, jeżeli chodzi o komandytariuszy oraz brak podwójnego opodatkowania dochodów tak jak ma to w przypadku spółki z.o.o.. Analizując powyższe można dojść do wniosku, że dość ryzykownym posunięciem ze strony banku jest udzielanie kredytów takim podmiotom bez poręczeń osobowych lub też hipotek czy zastawu.

Nasze doświadczenia wskazują, że na kredyt może liczyć spółka komandytowa która działa przynajmniej dwa lata, ma pozytywny wynik finansowy i dobry standing finansowy. Przeważnie nie unikniemy także osobistych poręczeń komandytariuszy. Wielu deweloperów upodobało sobie ta formę do realizacji przedsięwziąć deweloperskich. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia tego typu to sytuacja wygląda tutaj inaczej, gdyż nawet nowy podmiot ma szansę na kredyt.

Także spółki stworzone z myślą o realizacji project finance mają szanse na uzyskanie finasowania. Więcej informacji, oraz to które banki finansują deweloperów znajdziesz na blogu http://kredytydeweleoperskie.pl/blog

Jeżeli zamierzamy zakupić środki trwałe do firmy znacznie łatwiej sfinansujemy je poprzez leasing. Bo leasingodawca bez problemu odzyska przedmiot leasingu w przypadku utraty płynności przez spółkę z o.o. spółkę komandytową.

Jeżeli spółka wystawia faktury z odroczonym terminem płatności praktycznie od pierwszego dnia działalności może skorzystać z faktoringu. Gdyż w faktoringu to właśnie należności stanowią gwarancję spłaty faktoringu. Więcej informacji na temat usług faktoringu  znajdziesz na blogu https://faktoring.biz/blog

Rozwiąż problem zatorów płatniczych już dziś!

www.faktoring.biz/regulamin

[pt_view id=”9aa6ab70be”]

POMOCNE MATERIAŁY

Czym jest faktoring – jakie są rodzaje faktoringu?
Faktoring dla małych i średnich firm – czy warto skorzystać?
Faktoring cichy – jak działa?
Cena faktoringu – ile kosztuje faktoring?

TEMATY POWIĄZANE

Firmy faktoringowe – jak dobrze wybrać faktoring?
Faktoring online – czy faktoring przez internet ma sens?
Faktoring bankowy czy faktoring pozabankowy – jaki faktoring wybrać?