Archiwa autora: admin

Co to jest AML? Jak prawidłowo wdrożyć całą procedurę? Kto i jak może w tym pomóc? Kto musi przestrzegać zasad AML? Czy kary za braki w tym zakresie są wysokie i kto je nakłada? Czy mali przedsiębiorcy też muszą wdrożyć procedury AML? Wyjaśniamy i odpowiadamy na Wasze pytania… Co to jest AML? Sam skrót AML pochodzi z języka a. ngielskiego – Anti-Money Laudering. A procedura AML oznacza cały szereg czynności faktycznych, standardów i formalnych zasad, jakich muszą przestrzegać przedsiębiorcy, aby spełnić obowiązki ciążące na nich na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku. Ustawa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom wobec wykorzystywania środków pochodzących z przestępstwa. Warto zaznaczyć, że jej wdrożenie jest motywowane podpisaniem przez Polskę szeregu porozumień międzynarodowych. Zasadniczą definicją są brudne pieniądze, czyli środki pieniężne pochodzące z czynów przestępczych, jak na przykład: z handlu ludźmi, narkotykami, z paserstwa, prostytucji,…

Czytaj dalej

Niezapłacona faktura – utrapienie i problem, który zna niemal każdy przedsiębiorca. Jak sobie z tym poradzić? Czy mityczne 40 euro doliczane do faktury za nieterminową płatność faktycznie działa? Kiedy mogę doliczyć 40 euro do niezapłaconej w terminie faktury? Od 2013 roku polskie prawo daje przedsiębiorcom – wierzycielom możliwość doliczenia do faktury, która jest nieopłacona w terminie kwoty 40 Euro. Jednakże przez wiele lat przepis zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nastręczał przedsiębiorcom, a w rezultacie także i sądom wielu trudności. Dopiero po nowelizacji ustawy w 2016 roku jasno określono warunki naliczenia dodatkowej kwoty 40 euro. 40 euro doliczone do faktury – za co ta należność? Kwota 40 euro, może być doliczona do faktury w przypadku gdy przedsiębiorca zobowiązany nie zapłaci faktury w wyznaczonym terminie. Nasuwa się pytanie: jaka jest podstawa doliczenia tej sumy? Trzeba jasno podkreślić, że jest do kwota należna wystawcy faktury…

Czytaj dalej

2/2